Κυριακή 30 Απριλίου 2017

Πτήση παρέα με τους ερωδιούς στο Δέλτα του ποταμού Λούρου - Flight with flamingo Louros Delta. Δείτε το video

Σχετική εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για ερωδιοί στον αμβρακικό
Αποτέλεσμα εικόνας για ερωδιοί στον αμβρακικό


Η περιοχή  των εκβολών του Λούρου ποταμού στην Πρέβεζα, αποτελεί σημαντικό βιότοπο τόσο για τα υδρόβια και παρυδάτια πουλιά που διαχειμάζουν και αναπαράγονται στην περιοχή όσο και για σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. Στην ευρύτερη περιοχή του Αμβρακικού, στις λιμνοθάλασσες Λογαρού, Τσουκαλιό και Ροδιά, ξεχειμωνιάζει το 20-30% του συνολικού πληθυσμού των υδρόβιων πουλιών της Ελλάδας. Εδώ φωλιάζουν οι αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus), από τα πιο απειλούμενα είδη του κόσμου, λευκοτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, νυχτοκόρακες και σταχτοτσικνιάδες. Στους βάλτους, μέσα στους καλαμιώνες, αναπαράγονται οι πορφυροτσικνιάδες, οι νανομουγκάνες, χαλκόκοτες και χουλιαρομύτες.ενώ παλαιότερα φώλιαζαν και οι θαλασσαετοί (Haliaetus albicilla), που σήμερα εμφανίζονται συχνά μόνο τον χειμώνα.

Δείτε το video


Δεν υπάρχουν σχόλια: