Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Οι επιδοτήσεις ΕΣΠΑ «ανάσα» για μικρά ξενοδοχεία της Ηπείρου. Ξεκινά σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή.


Ως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «ανασάνουν» και να δυναμώσουν μέσα στην κρίση είναι για πολλά τουριστικά καταλύματα στην Ήπειρο οι επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, που δίνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του κλάδου.Η υποβολή των φακέλων ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα και θα διαρκέσει έως τις 25 Απριλίου, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο από μικρομεσαίους στην περιοχή μας. Να σημειωθεί πως στην Ήπειρο, τα περισσότερα καταλύματα είναι μεσαίας δυναμικότητας και, δυστυχώς, έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση. Παράλληλα, όλα σχεδόν τα ξενοδοχεία αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ρευστότητας και των επενδύσεων, που θα οδηγήσουν και σε αύξηση της επισκεψιμότητας. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που επιδοτεί τις επενδύσεις από 40%-60% θα έχουν την ευκαιρία να εκσυγχρονιστούν και να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό, ότι, μεταξύ άλλων, προβλέπεται αγορά και μίνι μπας ή κανονικών λεωφορείων για τη μεταφορά πελατών των ξενοδοχείων! «Προγράμματα σαν και αυτό είναι ιδανικά για τις επιχειρήσεις της Ηπείρου» σημειώνουν κύκλοι της αγοράς.


Τι προβλέπεται.
Μέσα από το πρόγραμμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ, επτά κατηγορίες τουριστικών δραστηριοτήτων χρηματοδοτούνται σε ποσοστά από 40% έως 60%: Πρόκειται για: Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες, ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες, ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια Ε,Δ και Γ τάξης δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες, επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων όλων των κατηγοριών κλειδιών, καθώς και τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Επίσης, χρηματοδοτούνται τουριστικές επαύλεις και χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ο προϋπολογισμός
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν υφιστάμενες, αλλά και νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι υφιστάμενες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ, να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας, να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια, να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Οι επιλέξιμες δαπάνες.
Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι μεταξύ άλλων, κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 80%), μηχανήματα, εξοπλισμός παραγωγής, λοιπός εξοπλισμός (το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%), μεταφορικά μέσα (το ποσό του μέγιστου εξοπλισμού είναι 15.000 ευρώ), καθώς και εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας (το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού είναι 100%).

Η ίδια συμμετοχή. 
Τέλος, να σημειωθεί ότι για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 - 6985210 και το γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300. Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr.

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δεν υπάρχουν σχόλια: