Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Eπιστροφή στον Μεσαίωνα.Την επικίνδυνη επιδείνωση του κλίματος στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του ΣΕΠΕ για το α' τετράμηνο, βάσει των οποίων πλέον περίπου ο ένας στους δύο εργαζομένους εργάζεται με σχέση μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης και ο ένας στους τρεις είναι ανασφάλιστος.

Οι προσλήψεις ακόμη και σε ελαστικού ωραρίου και δικαιωμάτων θέσεις εργασίας εμφανίζονται μειωμένες, οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα παίρνουν την κατιούσα με σύναψη ατομικών συμβάσεων, οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης τείνουν να γίνουν είδος προς εξαφάνιση, δείχνοντας ότι η κρίση απασχόλησης στην Ελλάδα βαίνει επιδεινούμενη, παρά τα αμφιλεγόμενα ως προς την αποτελεσματικότητα, αλλά σίγουρα, επώδυνα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Ειδικότερα, οι νέες προσλήψεις κατά το α' τετράμηνο του έτους ήταν μειωμένες κατά 10,98%, ενώ μείωση κατά 12,77% εμφανίζουν οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, επίσης μείωση κατά 2,72% οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και κατά 4,88% η εκ περιτροπής απασχόληση.

Η εικόνα του τοπίου στην αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από τη μετατροπή ολοένα και περισσότερων υφιστάμενων συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.
Το ποσοστό των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης στις νέες προσλήψεις αντιστοιχεί πλέον στο 46% του συνόλου των συμβάσεων.

Η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 26,2% το 2010 σε 32,9% για το 2011 και σε 35% για το α' τετράμηνο του 2012.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας, οι οποίες το 2010 αντιπροσώπευαν το 6,8% του συνόλου των νέων συμβάσεων, το 2011 το 10,6% και το α' τετράμηνο του 2012 το 11%.

Ευθέως ανάλογη είναι η μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης. Το 2010 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 67% των νέων συμβάσεων, το 2011 το 56,5% και το α' τετράμηνο του 2012 το 54%.

Παράλληλα, αυξάνονται και οι μετατροπές των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε ελαστικές μορφές εργασίας, οι περισσότερες με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν σε μορφές ευέλικτων συμβάσεων ήταν αυξημένες κατά 43,6% σε σχέση με το α' τετράμηνο του 2011, ενώ οι μετατροπές που έγιναν με μονομερή απόφαση του εργοδότη αυξήθηκαν κατά 337% σε σχέση με το α' τετράμηνο του 2010.

Σταθερή άνοδο εμφανίζει η σύναψη νέων επιχειρησιακών και ατομικών συμβάσεων με μειώσεις αμοιβών που κυμαίνονται από 15% έως 40%.

Συνολικά κατά το α' τετράμηνο του έτους, 263 επιχειρήσεις, που απασχολούν 13.829 εργαζομένους, προχώρησαν στη σύναψη επιχειρησιακών συμβάσεων με μειώσεις αμοιβών κατά 21,35% κατά μέσο όρο.

www.topontiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: