Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Πρέβεζα, 100 χρόνια απελευθέρωσης. Επιλέχθηκε το λογότυπο των εορταστικών εκδηλώσεων.Το λογότυπο του κυρίου Χαράλαμπου Κοτσώνη είναι αυτό που επιλέχθηκε ανάμεσα σε 5 λογότυπα για να χρησιμοποιηθεί κατά την προετοιμασία, τη διάρκεια και την κάθε δραστηριότητα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων απελευθέρωσης της πόλης της Πρέβεζας.

Η Συντονιστική Επιτροπή για τον εορτασμό των 100 χρόνων απελευθέρωσης της Πρέβεζας προκήρυξε διαγωνισμό για τη δημιουργία λογοτύπου για τον εορτασμό της επετείου για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας, στον οποίο κατατέθηκαν συνολικά 5 προτάσεις και στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα αποτελέσματα του διαγωνισμού.

Η κατάθεση των προτάσεων έγινε με ψευδώνυμο, για το αδιάβλητο της διαδικασίας και προκειμένου η βαθμολόγηση να είναι όσο το δυνατό αντικειμενικότερη, ενώ η αξιολόγηση, η οποία έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και από 3μελή κριτική επιτροπή, βασίστηκε στην τεκμηρίωση της ιδέας κα αρχών σχεδιασμού, στην αυθεντικότητα, στο αισθητικό αποτέλεσμα και δυνατότητα αναπαραγωγής σε διάφορες εφαρμογές και στα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά.


Ως μια προσπάθεια συγκερασμού και ανάδειξης του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της πόλης χαρακτήρισε το λογότυπο ο δημιουργός του κ. Κοτσώνης, σημειώνοντας ότι έλαβε υπόψη του τρία στοιχεία, τα οποία μάλιστα διαπλέκονται μεταξύ τους, το πολιτισμικό, το φυσικό και το οικονομικό.
«Η αρχαία και η νεότερη ιστορία της πόλης είναι συνυφασμένη αφενός με τη θάλασσα, που ευνοεί τις πολιτισμικές ανταλλαγές και ταυτόχρονα αποτελεί πηγή πλούτου, και αφετέρου με την καλλιέργεια της γης εδώ και αιώνες. Ο σεβασμός και η ανάδειξη των μνημείων της περιοχής με στόχο την προβολή και την τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η προστασία και η ορθολογική εκμετάλλευση των χερσαίων και υδάτινων πόρων πρέπει να χαρακτηρίζουν την πόλη μας» επισημαίνει ο κ. Κοτσώνης τονίζοντας ότι με το συγκεκριμένο λογότυπο θέλησε να δείξει ότι το παρελθόν της πόλης μπορεί να συνυπάρχει με το μέλλον της.
Να σημειώσουμε ότι όλα τα λογότυπα που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα συμπεριληφθούν στην επετειακή έκδοση του αρχειακού υλικού της 100ετηρίδας του Δήμου Πρέβεζας.

www.atpreveza.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: