Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Εθνική Τράπεζα. ''Έξοδος από το ευρώ σημαίνει επιπλέον ύφεση 22%''.Σύμφωνα με μελέτη του ιδρύματος, η ανεργία θα έφτανε το 34% και η υποτίμηση του νομίσματος
το 65%.


Σε ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων μίας εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη προχώρησε η Εθνική Τράπεζα, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα μία ειδική έκδοση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε περίπτωση που η χώρα επιστρέψει στο εθνικό της νόμισμα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, μία έξοδος από το ευρώ θα οδηγούσε σε σημαντική πτώση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα πολίτη, καθώς θα καταγραφόταν μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά τουλάχιστον 55% σε ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα εκτιμά ότι σε μία τέτοια περίπτωση, θα πληγούν περισσότερο οι οικονομικά ασθενέστεροι, μέσω της σημαντικής υποτίμησης του νέου νομίσματος (65% σε ονοματικούς όρους), της βαθύτερης ύφεσης που θα φτάσει το 22% επιπλέον της συρρίκνωσης κατά 14% την περίοδο 2009 - 2011 και της αύξησης της ανεργίας στο 34%.

Οι οικονομολόγοι της τράπεζας εκτιμούν ότι το κράτος θα εξαναγκαζόταν σε νομισματική χρηματοδότηση των αναγκών του, δημιουργώντας ένα πληθωριστικό φαύλο κύκλο.

Όπως εκτιμούν ο πληθωρισμός θα έφτανε στο 30% αρχικά, διατηρώντας μία ισχυρή ανοδική τάση στη συνέχεια, καθώς θα αυτοτροφοδοτείται από αυξήσεις τιμών εισαγόμενων αγαθών και ονομαστικών τιμών, γεγονός που θα ακύρωνε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από την υποτίμηση.

Ελλείψεις σε βασικά είδη
Η Εθνική Τράπεζα σημειώνει ότι σε περίπτωση εξόδου από το ευρώ, η δυσκολία πρόσβασης σε συνάλλαγμα θα είχε ως αποτέλεσμα η χώρα να αθετούσε το μεγαλύτερο τμήμα των υποχρεώσεών της στους δανειστές (325 δισ. ευρώ), με προφανείς δυσμενείς επιδράσεις σε διακρατικό επίπεδο και στις συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων με το εξωτερικό.

Αυτό, σύμφωνα με την τράπεζα, θα είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και τη δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και ειδικά σε καύσιμα, φάρμακα και αναγκαίες πρώτες ύλες.

Μάλιστα οι οικονομολόγοι της τράπεζας επισημαίνουν ότι οι παραπάνω συνέπειες εκτιμώνται σε ένα σενάριο ήπιας μετάπτωσης στο νέο νόμισμα, σημειώνοντας ότι εάν η χρεοκοπία είναι ανεξέλεγκτη οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Αλλαγές στο μνημόνιο
Στην ίδια έκδοση οι οικονομολόγοι της Εθνικής Τράπεζας αναφέρονται και σε αλλαγές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του μνημονίου, προς την κατεύθυνση στήριξης των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού.

Πρόκειται για αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την κοινωνική στήριξη στο πρόγραμμα, οι οποίες περιλαμβάνουν την επέκταση της χρονικής διάρκειας προσαρμογής και την αυξημένη πρόνοια για τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες που δοκιμάζονται από την κρίση.

«Οι εταίροι μας πιθανό να αντιμετώπιζαν με μεγαλύτερη ευελιξία τις προαναφερόμενες προσαρμογές και την επιπρόσθετη χρηματοδότηση που απαιτείται» υπογραμμίζει η Εθνική Τράπεζα.

Στην ίδια ανάλυση πάντως επισημαίνεται ότι η έγκριση των αλλαγών αυτών προϋποθέτει μία απόφαση της Συνόδου Κορυφής και στη συνέχει την επικύρωσή της από τα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, κατά την Εθνική Τράπεζα, στο βαθμό που εξασφαλιζόταν μία αξιόπιστη πολιτική δέσμευση για αποφασιστική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και επίτευξη των αναπροσαρμοσμένων δημοσιονομικών στόχων.

www.tovina.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: