Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας στο πιλοτικό "Νέο Σχολείο".

Έξι σχολεία της Ηπείρου θα μετέχουν μεταξύ των άλλων στην πιλοτική εφαρμογή του νέου προγράμματος Σπουδών. Συγκεκριμένα  με πιλοτικό πρόγραμμα θα λειτουργήσουν το 1ο Δημοτικό Φιλιππιάδας, το 2ο Δημοτικό  και το Γυμνάσιο Φιλοθέης Άρτας,  το Νηπιαγωγείο Δουρούτης Ιωαννίνων, το 10ο Δημοτικό σχολείο  καθώς και το γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων.

Τα σχολεία που επιλέχθηκαν απ' το Υπουργείο Παιδείας για την πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων σπουδών, θα αποτελέσουν τους «προάγγελους» του Νέου Σχολείου, αφού ανάλογα με τα αποτελέσματα, το πώς δηλαδή θα κυλήσει η χρονιά, θα αναδειχθεί η δυναμική ή τα προβλήματα της προωθούμενης μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία για τις  αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία που επιφέρουν τα νέα προγράμματα σπουδών, τα δημοτικά θα  λειτουργούν έως τις 3 το μεσημέρι και προβλέπεται να ενταχθούν και να διδάσκονται ήδη απ' την πρώτη τάξη μαθήματα Θεατρικής Αγωγής, Αγγλικών, Πολιτισμού και Πληροφορικής. Σ
τα γυμνάσια, όπου ήδη έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα, θα υλοποιηθούν νέες δράσεις, θα διευρυνθεί το ωράριο, θα υπάρξουν διαφορετικά μαθήματα και διαφορετικός τρόπος βαθμολόγησης, θα περιληφθεί ευέλικτη ζώνη και γενικά ότι προβλέπεται για το Νέο Σχολείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: