Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

Το φαράγγι του Καλαμά ή "Φραγγοπήδημα" μνημείο φυσικής ομορφιάς...


Το  φαράγγι του Καλαμά ή "Φραγγοπήδημα", ανάμεσα στα χωριά Πέντε Εκκλησιές, Πολύδροσο και Μαλούνι,  είναι μνημείο φυσικής ομορφιάς. Το ποτάμι τρυπάει τους βράχους, σχηματίζοντας ένα επιβλητικό φαράγγι ενός περίπου χιλιομέτρου. Το τμήμα αυτό του ποταμού με τις απότομες βουνοπλαγιές, αποτελεί την προστατευόμενη περιοχή των Στενών του Καλαμά. Είναι τοπίο μοναδικής αισθητικής αξίας, με έντονη την αίσθηση της απομονωμένης ωραιότητας, με κατακόρυφους βραχώδεις γκρεμνούς, ανάμεσα από τους οποίους ρέει με μαιανδρισμούς το ποτάμι, δυσπρόσιτα σπήλαια στις πλαγιές και σημαντική ζώνη παραποτάμιας βλάστησης.  Πρόκειται για φαράγγι με αλλουβιακό δάσος και περικλείει λόφους, που καλύπτονται από φρύγανα. 
Η περιοχή περιλαμβάνει ένα μικρό υγρότοπο. Το φαράγγι του Καλαμά, που αρχίζει από το «Κάστρο» της Ραβενής και τελειώνει στην ακρόπολη της βυζαντινής πόλης Οσδίνας. Από το δρόμο Βροσίνα – Φιλιάτες, ξεκινά χωματόδρομος που οδηγεί κάτω από το Κάστρο της Ραβενής, στις πηγές Αναβρυστικών. Η διαδρομή μέσα από το ποτάμι, καταλήγει, κάτω από το χωριό Πολύδροσο, σε έναν παλιό νερόμυλο, όπου και διακόπτεται  από γκρεμό στη θέση «Φραγγοπήδημα». Συνεχίζεται στη θέση «Σταυροπηγάδια» ή «Σπυροπηγάδια», απ΄ όπου η διαδρομή μέσα από το φαράγγι σε οδηγεί σε ένα μοναδικό τοπίο με ερείπια παλιάς γέφυρας, όπου πριν την κατασκευή της στρατιωτικής γέφυρας το πέρασμα του Καλαμά γινόταν με την «καλάθα». Η περιοχή των Στενών Καλαμά έχει σημαντικά υπολείμματα βυζαντινής κληρονομιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: