Κυριακή 17 Μαΐου 2020

Δυο λόγια για την πατρίδα......Ήπειρο

Γράφει ο Γιώργος Γιαννάκης

Ήπειρος με τα παιδιά σου
που είναι χρόνια μακριά σου
περιμένεις να γυρίσουν
Στην Πατρίδα για να ζήσουν

Μυρολογάνε τα βουνά
κλαίνε τα κλαψοπούλια
τα σπίτια μείναν αδειανά 
γεμάτα τα μπαούλα

Προικιά που περιμένανε
Οσπού να ρθή ημέρα
Νύφη να φύγη Αποκει
Του Δήμου η θυγατέραΒαρέλα μένει αδειανή
Και ποιός να την γεμίση
Η κόρη που την ζάλωνε
πάει δεν θα γυρίση

Παππάς παει στην εκλησσιά
Και τον σταυρό του κάνει
Ψάλτες δεν αποκρινώνονται
Του ρχεται να πεθάνη

Κοπάδια δεν θα βρουν βοσκή
στα βοσκοτόπια πέρα
και ο μπιστικός δεν θα ακουστή
να παίζει την φλογέρα 
Γιώργος Γιαννάκης
Απόδημος Κραψίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: