Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Επτά χρόνια για μία μελέτη ύδρευσης!

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία! Επτά ολόκληρα χρόνια χρειάστηκε το Υπουργείο Υποδομών για να ολοκληρώσει και να εγκρίνει μία μελέτη!
Πρόκειται για την Μελέτη Σκοπιμότητας της κατασκευής των έργων ύδρευσης στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας και τις οριστικές μελέτες των έργων.
Ο διαγωνισμός για την ανάθεσή της είχε γίνει το 2013 από το ίδιο το Υπουργείο και το 2014 υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο!
Πέρασαν αρκετά χρόνια αλλά η μελέτη αυτή, σε αντίθεση με άλλες που έχει αναθέσει το Υπουργείο, ολοκληρώθηκε και στις 29 Μαΐου υπογράφηκε η έγκρισή της από την Γενική Γραμματεία Υποδομών.
Η μελέτη αφορά στο σύνολο των υδραυλικών έργων ύδρευσης στους Νομούς Άρτας, Πρέβεζας, Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας, με την ανακατασκευή του υφιστάμενου έργου υδρομάστευσης των πηγών Αγίου Γεωργίου και του υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου (που θα αντικαταστήσει τους υφιστάμενους δύο αγωγούς μεταφοράς νερού Πρέβεζας και Λευκάδας) το οποίο μεταφέρει νερό από τις πηγές σε οικισμούς των Νομών Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, καθώς και σε έργα βελτίωσης των υφιστάμενων αντλιοστασίων και δεξαμενών του δικτύου μεταφοράς νερού από τις πηγές στους προς ύδρευση οικισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: