Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Γερμανική εταιρία ετοιμάζει μεγάλο αιολικό πάρκο στο Περιστέρι!

Την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την υλοποίηση ενός μεγάλου αιολικού πάρκου στο Περιστέρι και εντός της ζώνης του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων υπέβαλλε προς έγκριση Γερμανική εταιρία η οποία δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα με ανάλογα έργα σε 16 χώρες. Η ΜΠΕ είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4 Ιουλίου και με την έγκρισή της η επένδυση μπορεί να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Το αιολικό πάρκο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, θα αναπτυχθεί στους Δήμου Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων.
Συνολικά θα τοποθετηθούν 29 ανεμογεννήτριες και η συνολική ισχύς θα φτάνει στα 88,4 ΜW.
Πρόκειται για ένα αιολικό πάρκο αντίστοιχο με αυτό του Κασιδιάρη που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
Στο Περιστέρι, όπως παρουσιάζει η ΜΠΕ, θα γίνουν τέσσερα αιολικά πάρκα, τα οποία όμως θα λειτουργούν ως ένα.
Το πρώτο στη θέση Περιστέρι- Κορφούλα που ανήκει στο Δήμο Μετσόβου. Προβλέπεται να τοποθετηθούν επτά ανεμογεννήτριες.
Το δεύτερο στη θέση Περιστέρι- Πύργος, που επίσης ανήκει στο Δήμο Μετσόβου  όπου θα τοποθετηθούν οκτώ ανεμογεννήτριες, το τρίτο στη θέση Περιστέρι- Αλάτιστα όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν εννέα ανεμογεννήτριες –Δήμοι Μετσόβου και Βορείων Τζουμέρκων-  και το τέταρτο στη θέση Περιστέρι- Καλόγηρος όπου θα τοποθετηθούν πέντε ανεμογεννήτριες.
Το συνολικό μήκος της κορυφογραμμής ανάπτυξης του έργου είναι περίπου 7.900 μέτρα. Οι 29 ανεμογεννήτριες χωροθετούνται σε υψόμετρο από 1.410 μέχρι 2.082 μέτρα.
Πλεονέκτημα θεωρείται η σύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο της ΔΕΗ το οποίο δεν έχει αστάθειες όπως αυτό των νησιών.
Η χωροθέτηση γίνεται εντός του Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων και στην τρίτη ζώνη αυτού, σε ζώνη δηλαδή όπου επιτρέπονται ανάλογες δραστηριότητες.
Οι άδειες παραγωγής για τα τέσσερα επιμέρους πάρκα έχουν ήδη εκδοθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια: