Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών για την Π.Ε. Πρέβεζας είναι ο τουρισμός, το «κλειδί» της αναπτυξιακής προοπτικής της Ηπείρου.


Παύλος Φραγκούλης
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Πρέβεζας, με τον συνδυασμό ''Ήπειρος Όλον'',
με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Δημήτρη Δημητρίου.

Ο Συνδυασμός μας ''Ήπειρος Όλον'' και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημήτρης Δημητρίου, δεσμευόμαστε ότι, η τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Πρέβεζας αλλά και της Ηπείρου, είναι η κορωνίδα των επιδιώξεων και των στόχων μας.

Ο Τουριαμός αποτελεί το σημαντικότερο παραγωγικό στοιχείο της Ελληνικής Οικονομίας.
Ειδικά κατά τη διάρκεια της πολυετούς κρίσης που διέρχεται η χώρα μας, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για αρκετές περιοχές.
Με συνεισφορά στο ΑΕΠ να ξεπερνά το 7,6, ( εκτιμώμενο 9,3% το 2022) και συνολικά 18,5% ( εκτιμώμενο 22,4% το 2022).
Με συμβολή στην απασχόληση άμεσα 11,3% ή 410χιλ. θέσεις (14% ή 530χιλ. θέσεις το 2026) και συνολικά 23,1% ή 830χιλ. θέσεις εργασίας (28% ή 1.095χιλ. το 2026).
Με συμβολή στις επενδύσεις 2,7 δις ή 16,5% επί του συνόλου ( εκτιμώμενο 17,2% το 2022).
Καλείται συνεχώς να προσαρμοστεί σε νέες προκλήσεις που προκύπτουν είτε από εσωτερικούς παράγοντες (οικονομική σταθερότητα, ανασφάλεια, οικονομική κρίση), είτε από εξωτερικούς παράγοντες όπως κοινωνικοπολιτικές αναταραχές σε ανταγωνίστριες χώρες, μειωμένο εισόδημα.
Η ανάδειξη των Τοπικών Οικονομιών περνάει μέσα από τη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη.
Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ελληνικός Τουρισμός και ειδικά αυτός της Ηπείρου και της Πρέβεζας και επηρεάζει άμεσα τις Τοπικές Οικονομίες είναι η εποχικότητα.
Στρατηγικός στόχος του Τουρισμού για την ανάπτυξή τους είναι η μείωση της εποχικότητας και η αύξηση της τουριστικής περιόδου.


Α. Οι Δράσεις που πρέπει να υποστηρίξουμε για να φθάσουμε στο στόχο μας είναι :
1) Έργα Υποδομής τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως η κατασκευή Βιολογικών Καθαρισμών, Λιμένων, Μαρίνων, Οδικών Δικτύων.
Ανακατασκευή υπαρχόντων καταλυμάτων με αναβάθμισή τους π.χ. (από 2 αστέρων σε 3 ή 4), κατασκευή νέων καταλυμάτων, ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικά γραφεία, εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, σκαφών).
2) Η ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προσβασιμότητά του, τόσο από τις οδικές μεταφορές όσο και από τις  αεροπορικές και τις θαλάσσιες.
3) Διαφοροποίηση του προτύπου ανάπτυξης που συνδέεται με τον οργανωμένο μαζικό τουρισμό και την μικρή τουριστική περίοδο.
Δημιουργία νέου προτύπου που θα στηρίζεται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως τον θεματικό τουρισμό (Υγείας, Θαλάσσιο, Συνεδριακό, Περιπατητικό, Θρησκευτικό, Ιστορικό, Αγροτοτουρισμό τρίτης ηλικίας, Γαστρονομικό, Αθλητικό).
4) Απαιτείται σχέδιο τοπικής τουριστικής προβολής που θα περιλαμβάνει δράσεις όπως συμμετοχές σε Διεθνείς Εκθέσεις, προβολή μέσω διαδυκτίου, στόχευση σε νέες αγορές, συνεργίες με ΕΟΤ, Υπουργείο Τουρισμού, Περιφέρεια.
5) Ο Τουρισμός είναι οι άνθρωποί του, και απαιτείται συνεχή αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται στις τουριστικές επιχειρήσεις, μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.
6) Η ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων είναι ένας βασικός στόχος της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.
Η θετική επίδραση του τουρισμού στις τοπικές οικονομίες οφείλεται και στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω δράσεων όπως :
α. δημιουργία δικτύου τουριστικών επιχειρήσεων,
β. στροφή σε νέα καινοτόμα τουριστικά προϊόντα,
γ. υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων σε θέματα μάρκετινγκ, μάνατζμεντ, φορολογίας,
δ. ενθάρρυνση και υποστήριξη προγραμμάτων νεανικής επιχειρηματικότητας, και
ε. πολιτικές για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οικονομίας στον τουρισμό (Κοιν. ΣΕΠ).
7) Δημιουργία διαδημοτικού  και περιφερειακού Τουριστικού Οργανισμού Προβολής και ανάπτυξης όλων των περιοχών της Πρέβεζας και της Ηπείρου.

Β. Χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης των δράσεων τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής
1) Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
2) Προγραμματική περίοδος (2021-2027)
Με δράσεις όπως :
α. βιώσιμη αστική ανάπτυξη,
β. ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.), και
γ. τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινωνιών (Community – Led Local Development)
3) Ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης των περιοχών της παραθαλάσιας ζώνης της Πρέβεζας, αλλά και της Θεσπρωτίας, με δημόσιες και ιδιωτικές δράσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και την Περιφέρεια
4) Αναπτυξιακός Νόμος
5) Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
6) Πρόγραμμα Γιούνκερ.

Σήμερα ο τουρισμός έχει θετική επίπτωση στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομικών, διότι συμβάλει :
- Στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
- Στην δημιουργία εισοδήματος
- Στην περιφερειακή τοπική ανάπτυξη
- Στην προσέλκυση επενδύσεων

Ο τουρισμός είναι το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών, είναι το «κλειδί» της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας και ειδικά της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και της Ηπείρου, και δυναμικός κλάδος πραγματικής εξόδου από την κρίση.
Σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι τοπικές οικονομίες, οι τοπικοί θεσμοί, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και προόδου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Ο Συνδυασμός μας ''Ήπειρος Όλον'' και ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δημήτρης Δημητρίου, δεσμευόμαστε ότι, η τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Πρέβεζας αλλά και της Ηπείρου, είναι η κορωνίδα των επιδιώξεων μας και των στόχων μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: