Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Μαρία Μπαλάγκα –Τούμπουρου, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Αρταίων

https://lh4.googleusercontent.com/pnK-YXIb2P-319RPI37_17XkOTguK91EQI9-mvdxaLKohq01QFPvAALrnyXhdFEr62wmWf0ItF0T7Ih4wV5A7SPUv7uXm3B6dsD7WLE1nj2crvvBq4sJabv0TiKy_hXMk-Vn2Q7PnMJisBYCpQ

ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ
https://lh3.googleusercontent.com/UrjQijtJrrs_WGz4ymFM-vSNKDaT7frraWZz_V1KhjTecKAejdg4DLvnI15B1_VRI-F9KsSTCQd_0oeS3vo4eNj5nbsrTPcddD5MSJLehd3E8_oK0lVqI_BLtn1oJ23AVilG2p-WLN5XGGqX7A https://lh4.googleusercontent.com/_WL5lfMVp2BnlzST00NLlx3AjyT1ExbJDtwZM3X1RtA-2Z_kw3bFSTw6d5wm_fxG9m1XgH0T2NdUUxK-aqxnWiIIi1O4dk29xL1GpGgUv5ww7z4boMM8-ELEHpzc-Y7c_3vzI75D9W86SFLgpQ
https://lh4.googleusercontent.com/pnK-YXIb2P-319RPI37_17XkOTguK91EQI9-mvdxaLKohq01QFPvAALrnyXhdFEr62wmWf0ItF0T7Ih4wV5A7SPUv7uXm3B6dsD7WLE1nj2crvvBq4sJabv0TiKy_hXMk-Vn2Q7PnMJisBYCpQ

Μαρία  Μπαλάγκα –Τούμπουρου, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος
ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ – ΗΘΟΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: