Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Με 82 ευρώ το μήνα η εξαγορά πρόσθετου χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ


Με το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα θα μπορούν οι ασφαλισμένοι στον τέως ΟΓΑ να αναγνωρίσουν χρόνο πρόσθετης ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης. Όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η αναγνώριση του οφειλόμενου χρόνου του Κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης, γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο του 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών που ισχύει κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο, άπαξ πριν από την συνταξιοδότησή του.

Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ, με καταβολή των εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου εντός τριμήνου με έκπτωση 2% ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσοι οι μήνες που αναγνωρίζονται.
Τα νέα αυτά ποσά υπολογισμού έχουν εφαρμογή από την ψήφιση του Ν. 4488/2017, ήτοι από 13/9/2017. Επισημαίνεται ότι το ποσό των 82,05 ευρώ ανά μήνα είναι το 20% επί του 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 Χ 70%Χ20%).


Δεν υπάρχουν σχόλια: