Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018

Γενική Συνέλευση και εκδήλωση της ΙΛΕΤ στις 11 και 12 Αυγούστου στο Γυμνάσιο ΑγνάντωνΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ                                                        Ιωάννινα, 17.07.2018
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 10
ΕΔΡΑ: ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της ΙΛΕΤ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. της ΙΛΕΤ καλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Τελετών του Γυμνασίου Αγνάντων, την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α: Απολογισμός

1. Απολογισμός εικοσαετίας της ΙΛΕΤ.
2. Διοικητικός απολογισμός ΔΣ. Έγκριση πεπραγμένων.
3. Οικονομικός απολογισμός ΔΣ- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.
4. Συζήτηση.

Β: Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
  1. Κατάθεση υποψηφιοτήτων.
  2. Ομιλίες υποψηφίων. Προτάσεις υποψηφίων για την δράση της ΙΛΕΤ.
  3. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                  Λαμπρινή Στάμου                                                     Νίκος Μάνθος


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων και ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα: «Τζουμέρκα: Άνθρωποι και τόπος. Απο…τυπώματα στο χρόνο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γυμνάσιο Αγνάντων Άρτας στις 11 Αυγούστου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει:
α. Κείμενα διαφόρων συγγραφέων, που αναφέρονται στα Τζουμέρκα και τους Τζουμερκιώτες, από τη φιλόλογο κ. Χρυσούλα Αναγνώστου.
β. Ανάγνωση σχετικού κειμένου από το φιλόλογο- συγγραφέα κ. Μάνθο Σκαργιώτη και
γ. Πώς είδαν τα Τζουμέρκα και τους ανθρώπους τους διάφοροι περιηγητές, από την αρχαιολόγο κ. Κωνσταντίνα Ζήδρου.

Προλογίζει η Πρόεδρος της ΙΛΕΤ Λαμπρινή Αρ. Στάμου.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: