Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Δημήτρης Κατσιπανέλης,Αντιδήμαρχος Πρέβεζας: Η αλήθεια για το έργο "Ανάπλαση της Κυανής Ακτής"

Δημήτρης Κατσιπανέλης: Η αλήθεια για το έργο "Ανάπλαση της Κυανής Ακτής"

Μετά τις δημόσιες δηλώσεις του πρώην Δημάρχου Πρέβεζας κ. Μ. Κλάπα, που φιλοξενήθηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της πόλης μας, για λάθη και αβλεψίες και ενδεχομένως έλλειψη παρακολούθησης του έργου ''Ανάπλαση της Κυανής Ακτής'' από το Δήμο Πρέβεζας με συνέπεια, το Γ τμήμα του έργου (πεζόδρομος Αγράμπελη - Παντοκράτορας) να μην υπάρχει στο έργο το οποίο υλοποιείται, οφείλω να ενημερώσω τους συνδημότες μου για τα εξής:

1) Mε το αρ. Πρωτ. 514525 17/5/2010 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού - ΕΟΤ, Διεύθυνση Τουριστικών εγκαταστάσεων, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και <<- font="font">

- Όσον αφορά στο τμήμα Α είναι δυνατόν να γίνουν οι εργασίες όπως προβλέπονται από την υποβληθείσα μελέτη
- Οι τεχνικές Υπηρεσίες του ΕΟΤ εφόσον δεν έχετε αντίρρηση θα προχωρήσουν άμεσα στην αναμόρφωση της υποβληθείσης μελέτης.>>
Σημείωση : ήδη από 17/5/2010 καμία αναφορά δεν γίνεται για το τμήμα Γ του έργου που αφορά τον πεζόδρομο Αγράμπελη-Παντοκράτορας.

2) Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχατε με την κ. Παπαβασιλείου (που προκύπτει από το έγγραφο με αρ. πρωτ. 6358 στις 27/5/2010) του στείλατε και σχετικό έγγραφο στις 25-5-2010 στο οποίο δεν αναφέρατε λέξη για το τμήμα Γ (πεζόδρομος Αγράμπελη - Παντοκράτωρας) ενώ αναφέρετε τα άλλα δύο τμήματα της Κυανής Ακτής και του Παντοκράτωρα.

3) Tο έγγραφο του ΕΟΤ στις 4-6-2010 και αρ. πρωτ. 514615 μεταξύ άλλων αναφέρει :
<< Όσον αφορά το τμήμα Α της Μελέτης δεν θα διαφοροποιηθεί καθόλου και θα κατασκευαστεί ως έχει προταθεί στην υπάρχουσα μελέτη, ενώ το τμήμα Γ που αφορά στην κατασκευή πεζόδρομου που συνδέει τα τμήματα Α και Β δε θα συμπεριληφθεί στο έργο.
Οι τεχνικές υπηρεσίες του ΕΟΤ, εφόσον δεν έχετε αντίρρηση, προχωρά άμεσα στην αναμόρφωση της υποβληθείσης μελέτης και του προυπολογισμού της ώστε σε διάστημα 15 ημερών να είμαστε σε θέση να σας αποστείλουμε το Τεχνικό Δελτίο του εν λόγω έργου για υπογραφή>>
Σημείωση : από 4/6/2010 ο κ. Κλάπας είναι αδύνατον να μη γνωρίζει ότι το τμήμα Γ του έργου (πεζόδρομος Αγράμπελη-Παντοκράτορας) δε θα συμπεριληφθεί στο έργο όταν το αναφέρουν ξεκάθαρα οι υπηρεσίες του ΕΟΤ.

katsipanelis


Προς τι λοιπόν οι δηλώσεις σας κ. Κλάπα για τη σημερινή δυσμενή εξέλιξη του έργου και για δήθεν συνολική ένταξη του έργου επί της θητείας σας, όταν ήδη από 4/6/2010 γνωρίζατε για τη μη ένταξη του τμήματος Γ (πεζόδρομος) που επικαλείσθε με τις τελευταίες δηλώσεις σας;
Εγκαλείτε τη δημοτική Αρχή και αναφέρετε:"Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να απαντήσει γιατί επέτρεψε να προκύψει μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη"
Στον εαυτό σας μάλλον αναφέρεστε κ. Κλάπα γιατί όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε δεν κάνετε καμμία απολύτως ενέργεια.

Το μόνο που τελικά κάνατε κ. Κλάπα στις 20/9/2010 ήταν να βάλετε την υπογραφή σας, φαρδιά πλατιά, στο Τεχνικό Δελτίο του έργου, το οποίο και δεν περιελάμβανε το τμήμα Γ (πεζόδρομος Αγράμπελη-Παντοκράτορας), που σήμερα ψευδώς επικαλείσθε, ότι χάθηκε λόγω αβλεψίας της νέας Δημοτικής Αρχής. Στη συνέχεια εκδόθηκε η απόφαση ένταξης του έργου από το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στις 20/1/2011 σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που υπογράψατε εσείς και στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο πεζόδρομος.
Δεν το διαβάσατε το Τεχνικό Δελτίο του έργου; Δε σας ενημέρωσαν; Πώς το υπογράψατε; Το ξεχάσατε 2 χρόνια μετά;
Και είναι απορίας άξιον πώς σήμερα μπορείτε να ψεύδεσθε με τόση μεγάλη ευκολία όταν υπάρχουν και οι υπογραφές σας στις 20/9/2010. Ή πραγματικά δεν γνωρίζατε τι υπογράφατε ή είχατε σκοπιμότητα από τη μη εκτέλεση του έργου, όπως φημολογείται στην Πρέβεζα.
Τί κάνατε όμως μετά την 20/9/2010 κ. Κλάπα που υπογράψατε και επίσημα ουσιαστικά και τυπικά την απένταξη του τμήματος Γ (πεζόδρομος Αγράμπελη-Παντοκράτορας); Κοιμηθήκατε ήσυχος!!! Γιατί καμμία ενέργεια δεν κάνατε και κανένα έγγραφο δεν στείλατε, έστω μια απλή διαμαρτυρία για την τιμή των όπλων, ως φείλατε απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο και το λαό της Πρέβεζας.

Σχετικά τώρα με την καθυστέρηση της υλοποίησης του έργου που επικαλείσθε, στο 2ο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 31/1/2011 δόθηκε η έγκριση στο δήμαρχο κ. Χ. Μπαΐλη για να υπογράψει τη σύναψη προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πρέβεζας με τον ΕΟΤ. Με υπολόγους για την παρακολούθηση της προγραμματικής σύμβασεις τους αντιδημάρχους κ. Κατσιπανέλη και κ. Κορωναίο. Από τότε τουλάχιστον τρεις φορές επισκεφθήκαμε με το δήμαρχο τα γραφεία του ΕΟΤ στην Αθήνα. Τον Ιούνιο του 2011 ο ΕΟΤ, που υλοποιεί το έργο, κάνει τη δημοπράτηση, χωρίς να έχει καμμιά εμπλοκή ο δήμος Πρέβεζας.
Όλα αυτά φυσικά και τα γνωρίζετε. δηλαδή πόσο διάστημα μεσολαβεί από τη δημοπράτηση, τις ενστάσεις, μέχρι την εγκατάσταση του εργολάβου και αν μπορεί ο δήμος να επιταχύνει τις διαδικασίες, όμως επιλέγετε να ακολουθήσετε δημόσια μια άλλη τακτική που θυμίζει μικροπολιτικές σκοπιμότητες άλλων εποχών.
Σας οφείλω κ. Κλάπα και μια ακόμη απάντηση για τις μελέτες και τα ενταγμένα έργα που επικαλείστε. Δυστυχώς, αν υπήρχαν μελέτες και ήταν ώριμες, θα είχαν ενταχθεί έργα και σήμερα θα εκτελούνταν. Όμως, ενώ υποβλήθηκε φάκελος στην αρχή της θητείας της σημερινής Δημοτικής Αρχής, επεστράφη από τη Διαχειριστική αρχή με 20 παρατηρήσεις.
Σε ποιά ώριμη μελέτη αναφέρεστε;
Εκτός και αν οι όποιες προτάσεις που γίνονται, νομίζετε ότι αποτελούν ώριμες μελέτες ενώ έχουν τεράστια διαφορά; Αν αυτό δεν το έχετε καταλάβει, ή είστε λάθος πληροφορημένος ή αν αν το γνωρίζετε (που αυτό συμβαίνει) έχετε το θράσος να ψεύδεσθε.
Αν θέλετε να δημιουργείτε εντυπώσεις, είναι δικαίωμά σας. Οι συνδημότες μας, όμως, οφείλουν να γνωρίζουν την αλήθεια

Δημήτρης Κατσιπανέλης
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Υ.Γ. Τα σχετικά έγγραφα και το Τεχνικό Δελτίο του έργου είναι στη διάθεση όλων των δημοτών .

Δεν υπάρχουν σχόλια: