Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Τo χαράτσι ακινήτων τιμωρεί τις πολύτεκνες μητέρες - ιδιοκτήτριες ακινήτου, επειδή δεν είναι διαζευγμένες !

Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού Πρέβεζας


Οι πολύτεκνες οικογένειες ανακαλύπτουν καθημερινώς με τρόμο, διάφορες εξοντωτικές ενέργειες της Κυβέρνησης που στρέφονται εναντίον τους. Καθώς λαμβάνουν το χαράτσι των ακινήτων με το λογαριασμό της ΔΕΗ, οι πολύτεκνες οικογένειες που έχουν στο όνομά τους ένα ακίνητο, ακόμη και για το ιδιοκατοικούμενο της οικογένειάς τους, έμαθαν ότι η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ.1211/10.10.2011) περιλαμβάνει ένα ακόμη εξωφρενικό όρο.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση α) Επιβολή μειωμένου συντελεστή ειδικού τέλους σε πολύτεκνους, αναφέρεται:
«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) τα τέκνα βαρύνουν, στην περίπτωση εγγάμων, τον υπόχρεο άνδρα και ως εκ τούτου για τον χαρακτηρισμό του πολυτέκνου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων του κωδικού 003 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.
Στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί...
ο κωδικός 004 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 με αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4, τότε ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στο ιδιοκατοικούμενο ακίνητο της συζύγου κατά το ποσοστό της». Δηλαδή,
α) μία πολύτεκνη μητέρα που κατοικεί με την οικογένειά της σε σπίτι που απέκτησε π.χ. με γονική παροχή, δεν δικαιούται το μειωμένο τέλος ακόμη κι αν πληροί όλα τα κριτήρια (ακόμη και το κριτήριο της φτώχειας, του ετήσιου εισοδηματικού ορίου των 30.000 ευρώ) επειδή είναι παντρεμένη! Διότι, εφόσον είναι παντρεμένη, τα προστατευόμενα τέκνα βαρύνουν τον υπόχρεο της οικογενειακής φορολογικής δήλωσης, επομένως το σύζυγό της. Ενώ, εάν ήταν διαζευγμένη και είχε την επιμέλεια των παιδιών, θα εδικαιούτο το μειωμένο τέλος βάσει της αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών! Εκτός εάν ο κ. Βενιζέλος θέλει να πάρουν διαζύγιο όλες οι πολύτεκνες μητέρες. προκειμένου να έχουν μειωμένο τέλος στο χαράτσι των ακινήτων!
β) επίσης, εάν το ακίνητο ανήκει σε ορφανά (ανήλικα ή προστατευόμενα) τέκνα πολύτεκνης μονογονεϊκής οικογένειας, και το οποίο ακίνητο κληρονόμησαν τα ορφανά με τον θάνατο τού γονέα τους, και ιδιοκατοικείται το ακίνητο από την πολύτεκνη μονογονεϊκή οικογένεια., πάλι δεν απαλλάσσονται του Χαρατσιού της ΔΕΗ!!! .
Ο παραλογισμός δεν έχει πλέον όρια! Ο Υπουργός Οικονομικών διακηρύσσει συνέχεια (τελευταία φορά Σάββατο βράδυ 26 Νοεμβρίου 2011) ότι πρέπει να κάνει διορθώσεις για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης στα εφαρμοζόμενα εισπρακτικά μέτρα. Πότε σκοπεύει να τις κάνει; Όταν δε θα υπάρχουν πλέον πολύτεκνοι ή περιμένει να γίνουν όλοι μετανάστες; Εάν εννοεί όσα λέει, πεδίο δόξας λαμπρό - άφθονες οι περιπτώσεις κατάφορων αδικιών εναντίον των πολυτέκνων που περιμένουν την παρέμβαση του Υπουργού κ. Βενιζέλου.
Δεν απαλλάσσει επίσης τους πολυτέκνους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις, έστω αυτής της απαράδεκτης διάταξης του νόμου, όσους απέκτησαν το τέταρτο τέκνο τους μέσα στο 2011.
Σταματήστε επιτέλους κ. Υπουργέ, να τιμωρείτε τις πολύτεκνες οικογένειες. Έχετε χρέος να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην αρχική της μορφή όπως την είχατε ανακοινώσει και να απαλλάξετε του Χαρατσιού όλες τις πολύτεκνες οικογένειες, χάρη στις οποίες μπορεί να υπάρξει συνέχεια σε αυτή την πατρίδα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: