Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011

Η κρίση έπληξε την ταχυδρομική αγορά.

     <b>Ταχυδρομεία:</b> Η κρίση έπληξε την ταχυδρομική αγορά
Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου επηρεάζει σημαντικά την αγορά, καθώς το πλήθος των διακινούμενων δεμάτων παρουσιάζει αύξηση 8,6%.

Σημαντικές ήταν οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον κλάδο της ταχυδρομικής αγοράς, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Στη μελέτη της για την ελληνική ταχυδρομική αγορά, η ΕΕΤΤ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πτώση των εσόδων, απώλεια άνω των 2.000 θέσεων εργασίας αλλά και πτώση των διακινηθέντων αντικειμένων.
Η ΕΕΤΤ αναφέρει ότι το 2010 ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πτώσης των διακινηθέντων ταχυδρομικών αντικειμένων και των συνολικών εσόδων της αγοράς.

Ειδικότερα, το σύνολο των διακινηθέντων αντικειμένων παρουσίασε πτώση κατά 6,8% σε σχέση με το 2009. Αντίστοιχα, από πλευράς εσόδων, η συνολική μείωση ήταν 5%. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν το 2010 σε 705,78 εκατ. ευρώ έναντι 743,1 εκατ. ευρώ το 2009. Σημειώνεται πως και το 2009 υπήρχε μείωση των εσόδων της τάξεως του 1,3%.

Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν τα έσοδα από τον τομέα της καθολικής υπηρεσίας, καθώς εκεί η μείωση ανήλθε στο -7% και τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 419,631 εκατ. ευρώ. Καλύτερη ήταν η κατάσταση στον τομέα των ταχυμεταφορών, όπου τα έσοδα ανήλθαν στα 286,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 2% σε σχέση με το 2009.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι η διάδοση νέων μορφών επικοινωνίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας συντελεί στην ολοένα αυξανόμενη υποκατάσταση των παραδοσιακών ταχυδρομικών υπηρεσιών και επιφέρει περαιτέρω μείωση των διακινούμενων όγκων και συνεπώς των εσόδων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι η μείωση του επιστολικού ταχυδρομείου σε σχέση με το 2009 άγγιξε το 7,3% (μείωση κατά περίπου 51,5 εκατ. τεμάχια).

Internet.

Από την άλλη πλευρά, το Internet είχε και θετικές επιπτώσεις. Η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνδυασμό με την επικείμενη απελευθέρωση των μεταφορών επηρεάζουν σημαντικά την αγορά, καθώς το πλήθος των διακινούμενων δεμάτων παρουσίασε αύξηση κατά 8,6% (αύξηση κατά περίπου 1,6 εκατ. τεμάχια).

Επιπλέον, σημαντική ήταν η μείωση του απασχολούμενου προσωπικού σε ποσοστό 10,3%. Ο τομέας που εμφάνισε τις μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας (14,8%) ήταν αυτός των ταχυμεταφορών, ενώ ακολουθεί ο φορέας καθολικής υπηρεσίας με 7% και οι ειδικές άδειες με μείωση 3,7%.

Συνολικά στην ελληνική ταχυδρομική αγορά το 2010 απασχολήθηκαν 18.942 άτομα έναντι 21.121 την περασμένη χρονιά.
www.imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: