Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

Έκτακτη ενίσχυση περί τα 30 ευρώ το ζώο στην Ισπανία για πρόβατα και γίδια, την πάπια κάνει ο Βορίδης


Την έκτακτη ενίσχυση 30 ευρώ ανά ζώο άνω των 4 μηνών σε θηλυκά αιγοπρόβατα αποφάσισε η Ισπανία με Βασιλική Διάταγμα, λόγω του πλήγματος που υφίσταται ο κλάδος από τον κορωνοϊό.

Η κρατική ενίσχυση αυτή θα δωθεί σε όσους έχουν ζωικό κεφάλαιο άνω των 30 ζώων και θα φτάνει μέγιστο τα 2.100 ευρώ, δηλαδή για την αποζημίωση μέχρι 70 ζώων.
Προϋπόθεση είναι τα ζώα αυτά να έχουν φύγει για το σφαγείο από τις 14 Μαρτίου και μετά σύμφωνα με το διάταγμα.
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας θα θεσπίσει μέτρα άμεσης στήριξης για τους τομείς των αιγοπροβάτων για τη διευκόλυνση της εξόδου ζώων από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και θα ανακουφίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί μετά την κατάσταση συναγερμού ως συνέπεια του COVID- 19, αναφέρει η σχετική ενημέρωση.
Οι τομείς αυτοί επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από την ταχεία επιδείνωση της αγοράς του προβείου και αιγείου κρέατος, δεδομένου ότι η παραγωγή τους είναι ιδιαίτερα εποχική και συνδέεται με την κατανάλωσή τους σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, τα κανάλια που έπρεπε να κλείσουν λόγω των μέτρων περιορισμού που είχαν θεσπιστεί, δημιούργησε ένα μεγάλο πλεόνασμα.
Τα μέτρα αυτά θα συμπεριληφθούν σε βασιλικό διάταγμα του Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, το οποίο θα εξεταστεί επειγόντως. Το Υπουργείο θα χρηματοδοτήσει αυτές τις επιχορηγήσεις, των οποίων οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αυτόνομες κοινότητες μετά τη δημοσίευση του βασιλικού διατάγματος, μέσω των κατάλληλων διαδικασιών υποβολής αιτήσεων, επεξεργασίας, επίλυσης και πληρωμών, καθ 'όλη τη διάρκεια του 2020.

Γιάννης Πανάγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: