Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από ανισόπεδο κόμβο Ρίγανης μέχρι Άρτας

Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στον αυτοκινητόδρομο της «ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ», στο τμήμα από Α/Κ Ρίγανης (χ/θ 65+202), έως και Α/Κ Άρτας (χ/θ 140+891), στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης έλαβε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, Δημήτριος Γαλαζούλας......

Προβλέπει:

Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι αποκλεισμός λωρίδων κυκλοφορίας και περιορισμός ορίων ταχύτητας, στα κάτωθι σημεία ή τμήματα του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης:

Α. Στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα

Από χ.θ. 80+300 έως χ.θ. 106+500

Από χ.θ. 134+000 έως χ.θ. 140+891

Β. Στην κατεύθυνση προς Αντίρριο

Από χ.θ. 70+000 έως χ.θ. 106+000

Από χ.θ. 134+000 έως χ.θ. 140+891

Γ. Σε χώρους στάθμευσης

«Parking/wc 086» στην κατεύθυνση προς Αντίρριο

«Parking/wc 110» και στις δύο κατευθύνσεις

«Parking/wc 121» και στις δύο κατευθύνσεις

«Parking/wc 133» και στις δύο κατευθύνσεις

Δ. Σε μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων

Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Κουβαρά

Μετωπικός Σταθμός Διοδίων Μενιδίου

Πλευρικός Σταθμός Διοδίων Άρτας

Ε. Σε περιοχές κόμβων

Α/Κ Κουβαρά χ.θ. 80+781

Α/Κ Αμβρακίας χ.θ. 89+642

ΣΕΑ Αμφιλοχίας χ.θ. 100+560 (κατεύθυνση προς Αντίρριο)

Α/Κ Αμφιλοχίας χ.θ 106+197

Η/Κ Κομποτίου χ.θ 130+513

Α/Κ Άρτας χ.θ 140+891

Ειδικότερα, θα εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μικρής διάρκειας:.

Α. Για εργασίες διαγράμμισης στην αριστερή λωρίδα.

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-2 «Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας» (DAC IC0596Β/06.03.2014) ή εναλλακτικά της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-55 «Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας (διατομή 2 ή 3 λωρίδων)»,σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 248251/04.08.2022 απόφαση έγκρισης της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π. μελέτης.

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας στο ύψος ανισόπεδου κόμβου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-11 «Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας στο ύψος Α/Κ» (DAC IC0596Β/06.03.2014).

Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας εντός σήραγγας με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-16 «Αποκλεισμός αριστερής λωρίδας εντός σήραγγας». (DAC IC0596Β/06.03.2014).

Β. Για εργασίες διαγράμμισης στην δεξιά λωρίδα και ΛΕΑ.

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-1 «Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας» (DAC IC0596Β/06.03.2014) ή εναλλακτικά της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-54 «Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας (διατομή 2 λωρίδων)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 248251/04.08.2022 απόφαση έγκρισης της Ε.Υ.Δ.Ε./Κ.Σ.Ε.Σ.Π. μελέτης.

Αποκλεισμός μικρής διάρκειας της δεξιάς λωρίδας στο ύψος ανισόπεδου κόμβου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-12α&β «Αποκλεισμός δεξιάς λωρίδας στο ύψος Α/Κ» (DAC IC0596Β/06.03.2014).

Γ. Για εργασίες διαγράμμισης σε χώρους στάθμευσης.

Αποκλεισμός χώρου στάθμευσης με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-50 «Αποκλεισμός χώρου στάθμευσης» (DACIC1470/29.06.2018)

Δ. Για εργασίες διαγράμμισης σε μετωπικούς και πλευρικούς σταθμούς διοδίων .

Αποκλεισμός λωρίδων διοδίων με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-14 «Αποκλεισμός πολλαπλών λωρίδων διοδίων». (DAC IC0596Β/06.03.2014)

Αποκλεισμός αριστερών λωρίδων διοδίων με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-18 «Αποκλεισμός αριστερών λωρίδων διοδίων» (DACIC1403/25.10.2017)

Αποκλεισμός μεσαίων λωρίδων διοδίων με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-19 «Αποκλεισμός μεσαίων λωρίδων διοδίων» (DAC IC1403/25.10.2017)

Αποκλεισμός τμήματος λωρίδας επιβράδυνσης με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-3 «Αποκλεισμός τμήματος λωρίδων επιβράδυνσης» (DAC IC0596Β/06.03.2014)

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-5 «Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου» (DAC IC0596Β/06.03.2014)

Αποκλεισμός δεξιού κλάδου εισόδου (δεξιά) σε Ανισόπεδο Κόμβο με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-28 «Εργοτάξιο σε Ανισόπεδο Κόμβο – Δεξιός κλάδος εισόδου (δεξιά)». (DAC IC1403/25.10.2017)

Αποκλεισμός αριστερού κλάδου εισόδου (αριστερά) σε Ανισόπεδο Κόμβο με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-32 «Εργοτάξιο σε Ανισόπεδο Κόμβο – Αριστερός κλάδος εισόδου (αριστερά)» (DAC IC1403/25.10.2017)

Ε. Για εργασίες διαγράμμισης σε κόμβους.

Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εξόδου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-4 «Αποκλεισμός δεξιού τμήματος κλάδου εξόδου» (DAC IC0596Β/06.03.2014)

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-5 «Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εξόδου» (DAC IC0596Β/06.03.2014)

Αποκλεισμός τμήματος κλάδου εισόδου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-7 «Αποκλεισμός τμήματος κλάδου εισόδου» (DACIC1403/25.10.2017)

Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εισόδου με εφαρμογή της τυπικής διάταξης ΜΙΔ-17 «Αποκλεισμός αριστερού τμήματος κλάδου εισόδου» (DACIC1403/25.10.2017)

Ανωτέρω εργασίες θα είναι μικρής διάρκειας και θα αποσύρονται καθημερινά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ το μέγιστο μήκος αποκλεισμού δεν θα ξεπερνά τα 4.000 μ. και το μέγιστο μήκος ζώνης έργων δεν θα ξεπερνά τα 1.500 μ..

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τη ανατολή έως την δύση του ηλίου και το Σάββατο από την ανατολή του ηλίου έως την 16.00΄ το απόγευμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 03.05.2023 έως την Πέμπτη 20.07.2023.

Επισημαίνεται ότι τα χρονικά διαστήματα από 02.06 έως και 06.06, καθώς και τα Σαββατοκύριακα της καλοκαιρινής περιόδου από 10.06.2023 και έπειτα, που δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες και συνεπώς δεν θα εφαρμοσθούν οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.     

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω (4) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια λειτουργίας  και συντήρησης, τα σχέδια δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά την διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανσης σε κατάλληλες θέσεις.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της 03.05.2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010 και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την 20.00΄ ώρα της 20.07.2023.

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

agriniopress

https://xiromeronews.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: