Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

Η «Ελένη Αγγελίνα Δούκαινα» το θεατρικό έργο της Κατερίνας Σχισμένου, στο Θέατρο Επίκεντρο+ στην Πάτρα

 

    Άρτα,  

27/04/2023Text

Description automatically generated with medium confidence  Text

Description automatically generated

Η «Ελένη Αγγελίνα Δούκαινα» στο Θέατρο Επίκεντρο+ στην Πάτρα