Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Πριν από τη Mεγάλη Eβδομάδα η πληρωμή των συνδεδεμένων στη ζωική


Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, λόγω των έκτακτων συνθηκών, αλλά και από το προγραµµατισµένο για τη Μεγάλη Τρίτη, δροµολογούν οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού την πληρωµή των συνδεδεµένων ενισχύσεων στη ζωική παραγωγή. Στόχος, ο προφανής, η στήριξη ενός κλάδου που πλήττεται εξαιρετικά από την τρέχουσα κατάσταση, µε τους επιτελείς του υπουργείου να συζητούν ακόµα και αυξηµένη ενίσχυση. Άλλωστε, τη δυνατότητα αυτή δίνει στα κράτη-µέλη η πρόσφατη οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας, σύµφωνα µε την οποία µπορούν να εγκριθούν ειδικές αποζηµιώσεις µε ποσά µέχρι 100.000 ευρώ για κάθε εκµετάλλευση. Αυτό σηµαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι θα µπορούσαν να πάρουν τα ποσά που ορίζονται για τη συνδεδεµένη στο αιγοπρόβειο και τα βοοειδή, βάσει του εγκεκριµένου από πέρυσι προϋπολογισµού και µε υπουργική απόφαση να συµπληρωθεί η στήριξη του κλάδου από το κοµµάτι των ειδικών αποζηµιώσεων, όπως αυτές ορίστηκαν από τις Βρυξέλλες.
Για την ώρα δεν έχει κάτι ακόµα αποφασιστεί, ωστόσο µε το σύστηµα του ΟΣ∆Ε κλειστό οι υπάλληλοι των κατά τόπους Ενώσεων και οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών έχουν «εντολή» να καταπιαστούν µε τις συνδεδεµένες που αφορούν τους κτηνοτρόφους και να τρέξουν τους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πληρωµή θα έχει σίγουρα ολοκληρωθεί µέχρι τις 10 Απριλίου. Άλλωστε οι ανάγκες του κτηνοτροφικού κλάδου είναι ιδιαίτερα αυξηµένες αυτή την περίοδο, µε δεδοµένο τον περιορισµό των εξαγωγών λόγω της πανδηµίας και της σοβαρής έλλειψης ρευστότητας που αντιµετωπίζουν. Μάλιστα η Οµοσπονδία κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών συλλόγων περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ και καιρό ζητά από τους αρµόδιους να πληρωθούν νωρίτερα οι συνδεδεµένες και ει δυνατόν το ύψος της ενίσχυσης για τα αιγοπρόβατα να κινείται περί τα 30 ευρώ ανά ζώο.
Να σηµειωθεί ότι στις εκκρεµότητες προς πληρωµή είναι και δύο ακόµα συνδεδεµένες της φυτικής παραγωγής, που αφορούν το σπαράγγι και τους σπόρους σποράς και µια ακόµα διορθωτική µε περιπτώσεις ενιαίας ενίσχυσης και συνδεδεµένων που ξέµειναν έως τώρα.
Όσον αφορά τις συνδεδεµένες στα ζωικά, υπενθυµίζεται ότι και πέρυσι πιστώθηκαν Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου. Για το πρόβειο και αίγειο κρέας για το έτος 2018 πιστώθηκε το ποσό των 48 εκατ. ευρώ σε πάνω από 39.000 δικαιούχους, µε το ύψος της ενίσχυσης στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και για το βόειο κρέας πιστώθηκαν για το έτος 2018 περί τα 33 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους περίπου, µε το ύψος της ενίσχυσης στα 171 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό ζώο.
Σχετικά µε τους σπόρους σποράς, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για αύξηση της τιµής της ενίσχυσης περί τα 27 ευρώ το στρέµµα από 25,83 ευρώ το στρέµµα το 2018, ενώ για τα σπαράγγια αναµένεται µείωση περί τα 3 ευρώ από 56,73 ευρώ το 2018 στα 53 ευρώ περίπου το στρέµµα.
Να σηµειωθεί ότι η ενίσχυση στο σπαράγγι ήταν να πληρωθεί µαζί µε την ειδική βάµβακος, ωστόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό γιατί έπρεπε να προηγηθούν οι έλεγχοι των παραδόσεων από την πλευρά των παραγωγών.
Μικροπιστώσεις από τον ΕΛΓΑ, επόµενες πληρωµές αρχές Απριλίου
Μετά την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ για παράταση µέχρι τις 31 Μαΐου 2020 της προθεσµίας καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του οργανισµού για το 2019 και τις διευθετήσεις στις οποίες προχώρησε όσον αφορά την εξατοµίκευση των ζηµιών, οι αρµόδιοι του φορέα προγραµµατίζουν µια παρτίδα πληρωµής στις αρχές Απριλίου για ζηµιές του 2019 στη φυτική κυρίως παραγωγή.
Επιπλέον στις 27 Μαρτίου έγινε µια πίστωση ποσού 348.565,06 ευρώ σε 113 δικαιούχους παραγωγούς, που αφορά Κρατικές Οικονοµικές Ενισχύσεις των Προγραµµάτων Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων «Ετήσιο 2016», «Πυρκαγιές 2016», «Ετήσιο 2017» και «Πυρκαγιές 2017».
Πάνε για Ιούνιο τα υπόλοιπα στα Βιολογικά 
Μεγάλες δυσκολίες, δεδοµένων των συνθηκών, φαίνεται να αντιµετωπίζει η διευθέτηση της πιθανότητας να τρέξει µια εµβόλιµη πληρωµή για τους κοµµένους των Βιολογικών του 2019. Μάλιστα, λαµβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι ο ισχύων Κανονισµός για το Μέτρο 11 απαγορεύει ενδιάµεση πληρωµή στους δικαιούχους, θεωρείται πλέον βέβαιο ότι όποια πίστωση θα γίνει κανονικά µε την εξόφληση τον Ιούνιο, όπως ορίζει ο Κανονισµός. Αρχικά είχε τεθεί από τους αρµόδιους το ενδεχόµενο να γίνει µια πίστωση µέσα στο Μάρτιο κυρίως για όσους τακτοποίησαν το θέµα των συµβάσεων µε τους φορείς πιστοποίησης, που αρχικά τους άφησε εκτός πληρωµής, ώστε να µη χρειαστεί οι δικαιούχοι να περιµένουν τον Ιούνιιο. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: