Τρίτη, 10 Μαρτίου 2020

Όλο το δεύτερο φύλλο τη εφημερίδας «Πανηπειρωτική» στα χέρια μας . Διαβάστε την


 Η «Πανηπειρωτική»  πάλι κοντά μας. Το δεύτερο φύλλο. Εξαιρετική αρθρογραφία και ουσιαστική ενημέρωση. Η εφημερίδα της Ηπείρου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: