Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

Δίκορφο... Οι άνθρωποι συνυπάρχουν με την αρκούδα


Σε συνύπαρξη με την αρκούδα έχουν υποχρεωθεί τις τελευταίες ημέρες οι κάτοικοι στο Δίκορφο Ζαγορίου. Η συνύπαρξη αυτή, προκαλεί αρκετά προβλήματα στο χωριό, αλλά και φόβο μεταξύ των λιγοστών κατοίκων.
Το θέμα ανέδειξε με σχετικό του δημοσίευμα ο "Πρωινός Λόγος" και με αφορμή αυτό ο Δήμος Ζαγορίου, κάνει γνωστό ότι προχώρησε έγκαιρα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του.
Μεταξύ των άλλων, ενημέρωσε με σχετικό έγγραφο, με ημερομηνία αποστολής στις 11 Ιουλίου 2017, την Δασική Υπηρεσία για το πρόβλημα και ζήτησε να παρέμβει η αρμόδια Ομάδα Άμεσης Επέμβασης.
Η Ομάδα αυτή έχει συγκροτηθεί με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας και μετέχουν, η Δασική Υπηρεσία, η Κτηνιατρική, η Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και μια από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, «Αρκτούρος» ή «Καλλιστώ» που ασχολούνται με το θέμα.
Η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης λειτουργεί στα πλαίσια της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Περιστατικών Προσέγγισης και Αλληλεπίδρασης της Αρκούδας σε Κατοικημένες Περιοχές, στην οποία από το 2015, κατόπιν αιτήματος της Δασικής Υπηρεσίας, έχει ορίσει υπάλληλο ως εκπρόσωπο του και ο Δήμος Ζαγορίου.
Αυτή και μόνο η Επιτροπή με τη Δασική Υπηρεσία, προφανώς σε συνεργασία με τον «Αρκτούρο» ή την «Καλλιστώ», έχουν την αρμοδιότητα και δυνατότητα αντιμετώπισης του όποιου προβλήματος μπορεί να δημιουργείται από την είσοδο αρκούδων σε χωριά, όπως συμβαίνει τώρα στο Δίκορφο.
Ο Δήμος Ζαγορίου παρακολουθεί το όλο θέμα, παρεμβαίνοντας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές και συνιστά, αφενός ψύχραιμη στάση από τους κατοίκους του χωριού και, αφετέρου καλεί την Δασική Υπηρεσία και την Επιτροπή με την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης να παρέμβουν στο μέτρο του δυνατού.
Η αρκούδα είναι ένα προστατευόμενο είδος, αλλά η είσοδος της σε χωριά δημιουργεί προβλήματα και αυτά οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να αντιμετωπίσουν, πριν υπάρξουν ανεξέλεγκτες και δυσάρεστες καταστάσεις.


Δεν υπάρχουν σχόλια: