Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

«Πολιτική μαγκιά» Καλαντζή με το «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»


Έχουμε επισημάνει, πως η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της Κρίσης έχει άλλου είδους απαιτήσεις και θα πρέπει να εκμεταλλεύεται όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που της δίνονται, ώστε ωφελούμενοι να βγουν πάνω από όλους οι πολίτες.
Στο Δήμο Ζηρού, ο Δήμαρχος Νίκος Καλαντζής, η δημοτική αρχή, αλλά και όλο το δημοτικό συμβούλιο, φαίνεται πως «έχουν πιάσει το νόημα» των συγκυριών, σε συνδυασμό βέβαια με τη δουλειά που γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, φέρνουν έργα πνοής 1,3 εκατομ. ευρώ, μέσω του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
Στις 14 Ιουλίου στην Κορυτσά της Αλβανίας συνεδρίασε η κοινή επιτροπή παρακολούθησης/τεχνική επιτροπή και ενέκρινε τη χρηματοδότηση-υλοποίηση 18 projects στον άξονα προτεραιότητας 1 (περιβάλλον) και 22 στον άξονα 2 (τοπική οικονομία). Στον άξονα 1 εγκρίθηκαν τα projects Joint Initiatives for Smart and Sustainable Municipal Solid Waste Management «INTERNET OF BINS» (προϋπολογισμός 708.457 ευρώ) και GREece and Albania Towards SUstaiNability «GREAT SUN» (προϋπολογισμός 587.104 ευρώ).
Το «INTERNET OF BINS» εστιάζει στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων μέσω καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και πρακτικών αλλά και στην αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης δημοτικών στερεών αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αφενός η προμήθεια εξοπλισμού κάδων δημοτικών στερεών αποβλήτων καθώς και δράσεις υπογειοποίησης υφιστάμενων υποδομών κάδων και αφετέρου η χρήση καινοτομικών εργαλείων ICT για την ασύρματη παρακολούθηση της πληρότητας και του μικρο-περιβάλλοντος των κάδων απορριμμάτων με στόχο τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής και την συνεπακόλουθη εξοικονόμηση πόρων.
Το «GREAT SUN» προβλέπει την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την ενεργειακή εξοικονόμηση και κατ’ επέκταση την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε επιλεγμένα παραδοσιακά / ιστορικά κτίρια της διασυνοριακής περιοχής παρέμβασης. Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις θα αποτελέσουν στη πραγματικότητα ένα πιλοτικό έργο ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των δυο χωρών σε θέματα εφαρμογής βέλτιστων ενεργειακών επεμβάσεων σε ιστορικά / παραδοσιακά κτίρια, τα οποία σε αντίθεση με τα συμβατικά κτίρια, παρουσιάζουν κατασκευαστικές και άλλες ιδιαιτερότητες και μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό.
Τέλος, μέσω του έργου θα δημιουργηθεί ένα διασυνοριακό ενεργειακό- τουριστικό μονοπάτι ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών βιοκλιματικού / ενεργειακού σχεδιασμού σε ιστορικά / παραδοσιακά κτίρια.
Μεταξύ των άλλων δράσεων, επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση του πέτρινου κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού, μελέτη που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δήμου Ζηρού.
Αναμφίβολα, πρόκειται για «πολιτική μαγκιά» του Δημάρχου Ζηρού και μακάρι να βρει κι άλλους μιμητές στο Νομό, καθώς από τη λίστα απουσιάζουν εγκεκριμένα έργα για τους Δήμους Πρέβεζας και Πάργας. Μακάρι να συμπεριληφθούν έργα και σε άλλες περιοχές του Ν. Πρέβεζας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: