Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

«Μυθικός Αχέροντας»… Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ενώνει τρεις Νομούς και πέντε Δήμους


Ενώνει τρεις Νομούς και πέντε Δήμους της Ηπείρου... Ο Αχέροντας.. Κι αν κάτι διαφοροποιεί το συγκεκριμένο ποτάμι από τα υπόλοιπα της περιοχής, είναι ο μύθος... Ο μυθικός Αχέροντας λοιπόν αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα στα οποία συνενώνουν δυνάμεις η Περιφέρεια Ηπείρου, η εταιρία Ήπειρος, οι Δήμοι Δωδώνης, Ζηρού, Πάργας, Πρέβεζας και Σουλίου και η ΜΟΔ...
Σκοπός είναι να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα καλύπτει τους πέντε δήμους και περισσότερες από σαράντα τοπικές κοινότητες.
Μέσω του σχεδίου, θα επιδιωχθεί η αναστροφή της εικόνας υποβάθμισης σε πολλά σημεία του ποταμού, η ανάδειξή του ως τουριστικού πόλου και παράλληλα η μοναδικότητα της πολιτισμικής και ιστορικής αξίας της περιοχής λόγω των μυθολογικών αναφορών στον ποταμό του Άδη και του ιστορικού Σουλίου.
Το πρόγραμμα του Αχέροντα, που αποτελεί σχέδιο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, υποστηρίζει μια στρατηγική προώθησης εκείνων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και προοπτικών – ευκαιριών ανάδειξής τους, που συνάδουν πλήρως με το σχεδιασμό της Περιφέρειας. Υπάρχουν επομένως οι προϋποθέσεις να αναδειχθεί η περιοχή σε τουριστικό πόλο υπερτοπικής σημασίας, βασισμένη στο ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και στην πολιτισμική της μοναδικότητα, στηριγμένη στις μυθικές αναφορές και την ιστορική της σημασία.
O βασικός στρατηγικός στόχος του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή του μυθικού Αχέροντα» («Πρόγραμμα Αχέροντα»), όπως αποτυπώνεται στην Προγραμματική Σύμβαση – Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης είναι «η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής στηριγμένη στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στο ιδιαίτερο περιβάλλον της και με ανάδειξη του μοναδικού πολιτιστικού της ενδιαφέροντος».
Για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη που επιδιώκεται με το Πρόγραμμα Αχέροντα αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν τους ακόλουθους έξι στρατηγικούς στόχους:
- Ανάδειξη της πολιτιστικής αξίας του μυθικού Αχέροντα
- Ανάδειξη της ιστορικής αξίας της περιοχής
- Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής
- Οργάνωση υποδομών και επιχειρηματικότητας
- Ενίσχυση της καινοτομίας ως παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης
- Ανάσχεση των φυσικών κινδύνων και καταστροφών
Οι δράσεις που θα οριστικοποιηθούν μέσω του σχεδίου αναμένεται να αγγίξουν τα 25 εκατομμύρια και τα χρήματα μπορούν να προέλθουν τόσο από το ΕΣΠΑ όσο και από άλλα προγράμματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: