Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

Αγνοείται η θυσία των Σουλιωτών και αποδίδεται ελληνοαλβανική τιμή στον Αλή πασά!


Με τη διαμόρφωση δύο μουσειακών διαδραστικών χώρων πολιτισμού στα Ιωάννινα και στο Τεπελένι...

Μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 700.000 ευρώ, από τα οποία 400.000 θα διαχειριστεί η ελληνική πλευρά και 300.000 η αλβανική, σχεδιάζεται να τιμηθεί ο Αλή πασάς και στην Ελλάδα και στην Αλβανία. Προβλέπεται η διαμόρφωση δύο μουσειακών διαδραστικών χώρων πολιτισμού στα Ιωάννινα και στο Τεπελένι, που θα φιλοξενούν εκθέσεις με καινοτόμες πολυμεσικές εφαρμογές και φυσικά αντικείμενα. Προβάλλεται ο Αλή πασάς, που κατέσφαξε τους υπόδουλους Έλληνες και δεν προβάλλονται τα ιστορικά, αρχαιολογικά και λαογραφικά στοιχεία της Σουλιώτικης Συμπολιτείας. Όπως επισημαίνει ο εκπαιδευτικός-συγγραφέας Νίκος Γεωργίου, αυτό θα ήταν το ορθό, γιατί η Σουλιώτικη Συμπολιτεία υπήρξε "μια κοινότητα με στενούς δεσμούς οικογενειακής τιμής και ήθους, με άνδρες και γυναίκες και παιδιά, που αγωνίζονταν να διατηρήσουν την εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα, την οποία προσπάθησε να εξαφανίσει ο Αλή πασάς". Μάλιστα η ανάδειξη της φυσιογνωμίας του Αλή πασά επιχειρείται να γίνει σε μια εποχή, που η γειτονική χώρα βάζει αλυτρωτικά ζητήματα σε βάρος της Ελλάδας. Οι ιστορικές φυσιογνωμίες των Τζαβελλαίων, των Μποτσαραίων, του καλόγερου Σαμουήλ κ.λπ., που δόξασαν την πατρίδα μας, με το ίδιο τους το αίμα,  δεν έχουν καμία αξία για να προβληθούν; 


Δεν υπάρχουν σχόλια: