Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Αποδήμων Μουργκάνας, την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 10:30' πμ. στα γραφεία της, Γερανίου 44 (5οςόροφος), Ομόνοια
Η Ομοσπονδία Αποδήμων Μουργκάνας καλεί σε ετήσια Γενική Συνέλευση τους Αντιπροσώπους των Αδελφοτήτων μελών της, την Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα 10:30 πμ. στα γραφεία της [Γερανίου 44 (5οςόροφος), Ομόνοια], με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός Δ.Σ. (Διοικητικός – Οικονομικός).
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Ανακοινώσεις.
4. Διάφορα θέματα
5. Αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Δ.Σ. και Εξελεκτικής Επιτροπής.


Παρακαλούμε τους Προέδρους των Αδελφοτήτων Μελών μας να ειδοποιήσουν έγκαιρα όλους τους Αντιπροσώπους τoυς, φροντίζοντας για την νομιμοποίησή τους (απόσπασμα Πρακτικού Εκλογής τους).
Η Ομοσπονδία έχει ανάγκη όλους σας, για την ανοδική της πορεία.

Η Πρόεδρος
Ζωή Ντρούκα

Η Γεν. Γραμματέας
Εύη Μάχου

Δεν υπάρχουν σχόλια: