Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

S.O.S. Αγώνας απ' όλους μας για να σωθεί η κοιλάδα του Αχελώου. STOP στο φράγμα και την τεχνητή λίμνη!!!!


Στο τέλος θα βρείτε φωτογραφικό αφιέρωμα που μπορείτε να δείτε λίγες από τις ομορφιές της Κοιλάδας

Πληροφορηθήκαμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ- Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, απέστειλε προς έγκριση στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και φορείς των Περιφερειών ΗπείρουΘεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και στους δήμους Γ. Καραϊσκάκη και Αργιθέας την ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (M.Π.E ) του Υ/Η φράγματος ‘’ΑΥΛΑΚΙΟΥ’’ στην Κοιλάδα του Αχελώου που πρόκειται να κατασκευάσει η ιδιωτική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.B.E.T.E

Η Εξέλιξη αυτή δείχνει ότι και μετά από σαράντα χρόνια και με τις αλλαγές που επήλθαν στη διαχείριση των Υδροηλεκτρικών φραγμάτων, τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και της Ευρωπαϊκών δικαστηρίων για τα φράγματα Εκτροπής του Αχελώου, ΣΥΚΙΑΣ και ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ κάποιοι αναμοχλεύουν παρωχημένα έργα . Και πάλι με επιμονή βάλθηκαν να καταστρέψουν στο βωμό του κέρδους μια απείρου κάλους προστατευόμενη περιοχή Ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 Χαρακτηρισμένο ως ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ που εποπτεύεται από τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ-ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΑΧΕΛΩΟΥ- ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ . Ενώ ήδη, δύο υπό κατασκευή φράγματα του Πολύπαθου Αχελώου ΣΥΚΙΑΣ και ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ αφέθηκαν να σαπίζουν σήμερα ,την ίδια στιγμή, κάποιοι θέλουν να στήσουν ένα τρίτο φράγμα φόβητρο ,αυτό του ΑΥΛΑΚΙΟΥ,που πλησιάζει και σε μερικά χαρακτηριστικά,υπερβαίνει και αυτό το φράγμα ‘’Συκιάς’’ ακόμη. Τα τεχνικά μεγέθη του μιλούν μόνα τους. 83,6 ΜW ισχύ ενενήντα πέντε 95μέτρα ύψος και λίμνη μήκους 13 περίπου χιλιομέτρων. Είναι προφανές ότι κάποιοι ελπίζουν να ξεγελάσουν κάποιους ΄΄πρόθυμους΄΄με την ελπίδα να πετύχουν το στόχο τους χωρίς να τους νοιάζει ότι θα θάψουν μια προστατευόμενη περιοχή του Ευρωπαϊκού δικτύου ΝΑΤURΑ 2000- περιοχή μοναδική στην Ελλάδα. Υπο τον μανδύα μια Μ.Π.Ε.Να αφανίσουν Την ΄΄ACHELOOS VALLEY’’με τις μαγευτικές παραλίες της και του μοναδικού κάλους οικοσύστημα που η φήμη της πλέον έχει φτάσει στα πέρατα του κόσμου. Όμως σήμερα ένα φάντασμα του παρελθόντος-η ιδέα του Φράγματος Αυλακίου- πλανάται πάνω από αυτή σαν εφιάλτης και την απειλεί με αφανισμό.

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι δεν θα επιτρέψουμε να κατασκευαστεί αυτό το ανοσιούργημα στο όνομα της πράσινης ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης δήθεν για να φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι ένα πλαστό παραπλανητικό δίλλημα που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνάδει με καμία λογική, αφού το Σ.τ. Ε με απόφασή του(26/2014) λέει ότι η περιοχή αυτή είναι κορεσμένη σε φράγματα και δεν αντέχει άλλη περιβαλλοντολογική και οικολογική επιβάρυνση. Σας καλούμε με το χέρι στην καρδιά και το νου σας σε αυτούς τους χειμαζόμενους κατοίκους της Κοιλάδας του Αχελώου να μην εγκρίνετε αλλά να απορρίψετε την Μ.Π.Ε και να μην επιτρέψετε με την συναίνεση σας να συντελεστεί στο μέλλον αυτό το έγκλημα. Να μην περάσουν τα καταστροφικά σχέδια τους και με ένα βροντερό ΟΧΙ να απορρίψουν την Μ.Π.Ε για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος των οικοσυστημάτων και της ευημερίας των κατοίκων της περιοχής. Να σταματήσει περαιτέρω η περιβαλλοντολογική και πολιτιστική καταστροφή με την συνεχή υποβάθμιση της, όπως παρακάτω αναλύουμε.

ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Κατ αρχάς –Γνώμη δική μας-. Η Μ.Π.Ε του φράγματος Αυλακίου που εστάλη για έγκριση, είναι μια μελέτη που συντάχθηκε κατ’ ανάθεση της Κατασκευάστριας εταιρείας από ιδιώτες μελετητές, και όχι από κρατικό φορέα, δεν φέρει καμία κρατική σφραγίδα ή γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ και ως εκ τούτου -σεβόμενοι την επιστημονική πληρότητα των συντακτών του-έχουμε ενδοιασμούς ως προς την αντικειμενικότητα, την αμεροληψία ,την περιβαλλοντολογική ορθότητα και ως τέτοια προτείνουμε να αξιολογηθεί.

Αντίκειται όμως στο σύνολό της στην Συνταγματική επιταγή του άρθρου 24 που ορίζει ότι, ΄΄Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Αντίκειται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα στις Αποφάσεις του Σ.τΕ (τελευταία η 26/2014) την περιβαλλοντική νομοθεσία περί προστασίας της χλωρίδας και Πανίδας της χώρας ,διατάξεις περί διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας και του Δασικού κώδικα όπως ισχύει. Αντίκειται στο άρθρου 6 της οδηγίας της Ευρωπαικής Ενωσης για την προστασία και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000 και στα έγγραφα οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΄΄ 1.-ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε Ε ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ και 2.- ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ Ε Ε ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ (Διαδύκτιο)

1.- https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/hydro_final_june_2018_el.pdf

2.- https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/HYD_Summary_EL_PDF_HR_rev_26.pdf

Αυτά τα έγγραφα-οδηγίες που συντάχθηκαν από την Ευρωπαική Επιτροπή, βασίζονται στην Κοινοτική Νομοθεσία και τις αποφάσεις του Ευρ. Δικαστηρίου, αναφέρουν δε (1ο) ότι εάν ένα έργο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ακεραιότητα μιας περιοχής NATURA τότε δεν μπορεί να εγκριθεί. Για έργα σε περιοχές ΝΑΤΟΥΡΑ διενεργείται η ειδική διαδικασία της ‘’Δέουσας Εκτίμησης’’ και της ‘’Κατάλληλης εκτίμησης επιπτώσεων’’

Και ο παραλογισμός. Όταν στην Ελλάδα εφευρίσκουμε κάθε λόγο και ανακαλύπτουμε κάθε τρόπο για να εμποδίσουμε τη φυσική ροή των ποταμών δίνοντας σε κάποια όπως τον Αχελώο ακόμη και τη χαριστική βολή με νέα φράγματα και την οριστική εξαφάνισή τους από τον χάρτη-, την ίδια ώρα στην Ευρώπη, προωθούν την ιδέα για την απομάκρυνση των φραγμάτων από τα ποτάμια της Ευρώπης. Βέβαια, στη χώρα μας, η πολιτική των φραγμάτων υπερίσχυσε της λογικής, του κοινού συμφέροντος, ακόμη και των νόμων, πόσο μάλλον των επιλογών που ταυτίζονται με τη ζωντανή φύση και τα καθαρά και ελεύθερα ποτάμια. Αντί να κάνουμε λελογισμένη ‘’εκμετάλευσή’’των,φτάσαμε ληστρικά και άκρατα στο άλλο άκρο. Το Φράγμα Αυλακίου είναι κατ΄ εξοχήν αντικοινωνικό έργο εχθρικό στην τοπική κοινωνία και το Περιβάλλον με αρνητικό ισοζύγιο (στα οφέλη) πού έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα. Έργο που έρχεται σαν φάντασμα από το μακρινό παρελθόν πριν τα έργα εκτροπής, για να καταστρέψει μία ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντολογικά περιοχή. Και το κυριότερο δεν εντάσσεται στα έργα Εθνικής Σημασίας Αλλά ιδιωτική επένδυση Α.Π.Ε Εκεί που το κράτος –η ΔΕΗ -απέφυγε να το κάνει ως ασύμφορο παρεχώρησε άκριτα το δικαίωμα αυτό σε Ιδιώτη. Δηλαδή σαν να το πέταξαν στα σκυλιά να το φάνε.

Όμως, όπως καλώς γνωρίζετε, στο Ε΄Τμήμα του Σ.τ.Ε η τότε εισηγήτρια και σημερινή Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.Αικατερίνη Σακελλαροπούλου , ζήτησε - και έγινε δεκτό με την 26/2014 απόφαση του Σ.τΕ- ‘’να ακυρωθεί η περιβαλλοντική μελέτη της εκτροπής του Αχελώου διότι -σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το έργο αλλοιώνει και υποβαθμίζει την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ έχει δυσμενείςεπιπτώσεις στο σύνολο του οικοσυστήματος και των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής. Έργου που ε ν τέλει συνιστά και την υποτίμηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών θεσμών. Το ίδιο περίπου λέει κι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σελιδα 92. Η Ευρωπαική οδηγία μιλάει για εκσυγχρονισμό των ήδη λειτουργούντων και όχι στην κατασκευή νέων.

Χωρίς να υπεισέρθουμε στην αυτή καθ΄ αυτή εκτροπή του Αχελωου από το φράγμα ΣΥΚΙΑΣ, τα παραπάνω ισχύουν σε υπερθετικό βαθμό και για το φράγμα Αυλακίου αφού βρίσκεται στην ίδια περιοχή,στο Οικοσύστημα της Κοιλάδας του Αχελώου. Ποιος θα την παρακάμψει αυτή την απόφαση ελαφρά τη καρδία? Ας το έχουν κατά νου όσοι μεθοδεύουν την κατασκευή του Αυλακίου. Πως θα πάει για υπογραφή αυτό το τερατούργημα στην κ. Πρόεδρο? Αντέχει περιβαλλοντολογικά η περιοχή τρία φράγματα σε 24 χιλιομ. μήκους ποταμού? Τρία φράγματα? ΣΥΚΙΑΣ -ΑΥΛΑΚΙΟΥ -ΔΑΦΝΟΖΩΝΑΡΑΣ και αμέσως μετά των ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ και παραπάνω της ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ? Τι είναι όλο αυτό? Το αντέχει ο Αχελώος? Γιατί η Μ.Π.Ε το αγνοεί πλήρως. Δεν έχει επιπτώσεις ? Είναι Περιβαλλοντικά ορθό και θετικό για το Οικοσύστημα της Κοιλάδας του Αχελώου ? Πόσο αδηφάγα μπορεί να είναι αυτή η ευλογημένη ‘’Πράσινη Ενέργεια’’? Να τα καταβροχθίσει όλα θέλει ?.

Δεν διανοούμαστε στην εποχή της Κλιματικής αλλαγής και των προσπαθειών για προστασία του περιβάλλοντος καποιοι στο ονομα της ΄΄Πράσινης Ενέργειας΄΄ να αποφασίσουν άκριτα να θάψουν ένα Εθνικό Πάρκο. Μια απείρου κάλους περιοχή, μοναδικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς, για να θυσιαστεί στο βωμό κάποιων επιπλέον κιλοβατώρων στο ισοζύγιο της. Δεν είμαστε στην δεκαετία του ΄50 ή του ΄60.Είμαστε σύγχρονο Ευρωπαικό κράτος με κανόνες και υποχρεώσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος των μελλοντικών γεννεών.

Η Μ.Π.Ε που στάλθηκε προς έγκριση ωραιοποιεί το έργο περίπου ως χρήσιμο και αναγκαίο.Αποκρύπτει όμως τους πραγματικούς κινδύνους και επιπτώσεις που ενέχει αυτό για την περιοχή. Προσβλέπει ως επιχείρημα την χρήση του νερού εκτός της ενέργειας και για άρδευση σε περιοχές που οι φυσικές πηγές και τα ρέματα είναι χιλιάδες αλλά και ο Αχελώος δίπλα. Δεν λέει ότι τα κτήματα που θέλει να ποτίσει θα τα πνίξει, γιατί μετά το φράγμα κατάντη, λιγοστές είναι οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις . Προσβλέπει σε πλασματική ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών. Αυτό το είδαμε και το ακούσαμε σαν αφήγημα αλλά δεν είναι τυχαίο ότι καμία λίμνη φράγματος κάτω από το Αυλάκι δεν είδε την παραμικρή ανάπτυξη αλλά αντιθέτως έχουν πλέον ερημοποιηθεί όλες. Λιγοστοί κάτοικοι εντελώς φτωχοί έμειναν να κλαίνε στις όχθες του σαν τους Ινδιάνους της Αμερική του προπερασμένου αιώνα…... Υδάτινα νεκροταφεία είναι πλέον σήμερα οι πλησιέστερες λίμνες του Αχελώου πριν από το Αυλάκι και τίποτε άλλο. Καμία προοπτική ανάπτυξης .Αφιλόξενο αναπτυξιακά το τοπίο.Εξ άλλου η επίκληση της λίμνης Πλαστήρα σαν αναπτυξιακή είναι ψευτοδίλημμα γιατί δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη με την Κοιλάδα του Αχελώου. Άλλωστε η Κοιλάδα του Αχελώου έχει τη δυνατότητα η ίδια να αναπτυχθεί και χωρίς το φράγμα. Αντίθετα αυτό θα την αφανίσει.

-Δεν αναφέρει σκοπίμως κλιματολογικές και γεωλογικές επιπτώσεις από την περίκλειστη λίμνη-λεκάνη 13 χιλιομ. .Ητοι: την υπερβολική αύξηση της Υγρασίας, την αύξηση των βροχοπτώσεων, την συνεχή ομίχλη με την αυτοτροφοδότηση του φαινομένου της κατσαρόλας από τον λιμνοταμιευτήρα που θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις σε όλο το οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής και στην υγεία των κατοίκων της.. Άλλο επακόλουθο τα έντονα πλημυρικά φαινόμενα σε όλη την περιοχή της Κοιλάδας και την αυξήσει των κατολισθήσεων αφού γνωρίζουν καλά ότι η περιοχή είναι κατολισθήσιμη σε όλο το εύρος της ακόμη και σήμερα διότι τα εδάφη της είναι σαθρά και μαλακά στην πλειοψηφία του. Έτσι θα έχουμε σαν αποτέλεσμα οι μεν παραποτάμιες σήμερα περιοχές να κατακλυσθούν από την λίμνη ενώ οι υπόλοιπες περιοχές να κατολισθαίνουν ταχύτερα προς τον ποταμό.

Στο κεφ. 2 σελ.2.5 της Μ.Π.Ε αναφέρει ότι στην περιοχή των έργων δεν εντοπιζονται Εθνικά Πάρκα,περιοχές Εθνικών δρυμών περιοχή Προστασίας πλην του Αμβρακικού σε αποσταση 11,5 χιλιομ ευθεία γραμμή. Μέγα λάθος. Με τον Νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α΄/20-02-2018): Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,η Κοιλάδα του Αχελώου είναι πλέον ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ που ανήκει στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων- Κοιλάδας Αχελώου- Μετεώρων –Αγράφων. Δεν το γνωρίζουν? Αποκλείεται να μην το γνωρίζουν ούτε δικαιολογείται να μην το γνωρίζουν . Είναι άγνοια ή σκοπίμως αποκρύπτεται ? Τους το λέμε τώρα για να το μάθουν. Είναι καθαρά Εθνικό Πάρκο πλέον στο ενιαίο σύνολό του. Δηλ. αποφεύγουν να αναφέρουν ότι στήνουν ένα τερατώδες φράγμα μέσα σε Εθνικό Πάρκο σε Περιοχή υψηλής Περιβαλλοντολογικής Προστασίας Ένα νέο Φαραωνικό φράγμα.΄΄

- Δεν Γνωρίζουν οι μελετητές ότι τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της Κλιματικής αλλαγής αλλά και λόγω των έργων και παρεμβάσεων στην περιοχή, έχουν ενταθεί τα πλημυρικά φαινόμενα? .Δεν γνωρίζουν ότι τώρα θα ενταθούν περισσότερο διότι η λίμνη Αυλακίου θα λειτουργεί χειμώνα καλοκαίρι σαν κατσαρόλα αυτοτροφοδοτούμενη, με αυτονόητα αποτελέσματα?. Ξεχνάει’’ η Μ.Π.Ε ότι με το φράγμα Αυλακίου θα αυξηθούν οι προσχώσεις στο τέλος της λίμνης στον Άγιο Βασίλειο Πηγών με φερτά υλικά που κατεβάζει ο Αχελώος κυρίως από τα υλικά εκσκαφής των σηράγγων του φράγματος ΄΄ΣΥΚΙΑ΄’ που έχουν εναποτεθεί στην κοίτη του που δεν θα μπορεί πλέον να τα προωθήσει το ρεύμα του ποταμού μέσα στη λίμνη. Έτσι σε λίγο θα κινδυνεύει και η αμαξιτή Γέφυρα Κοράκου.

-Το μικροκλίμα, από ξηρό και εύκρατο που είναι σήμερα, η περιοχή της Κοιλάδας με την περίκλειστη μορφολογία που έχει, θα μετατραπεί σε μια σκέτη μούχλα αρρωστημένη που θα κατατρώει τα πάντα. Η στασιμότητα της λίμνης το ίδιο. Θα δημιουργήσει πάμπολλα προβλήματα υγείας στους κατοίκους την και από τόπο αναψυχής θα γίνει ο υγρός τάφος της περιοχής. Ασθένειες και παθήσεις λόγω της έκθεσης σε υπερβολική υγρασία χειμώνα-καλοκαίρι, θα θερίζουν τον εναπομείναντα πληθυσμό της. Αν σε αυτά προσθέσεις και τις επιβαρύνσεις από το φράγμα Συκιάς και την εκτεταμένη καταστροφή του περιβάλλοντος που έχει συμβεί εκεί, προσθέσεις και τους εκατοντάδες διάσπαρτους Πυλώνες Υψηλής και Υπερυψηλής Μεταφοράς ρεύματος (τρείς μεγάλες γραμμές), το μέλλον φαντάζει εφιαλτικό. Ίσως και να θυμίζει όπως προείπαμε την τύχη των ινδιάνων που τους ξετόπισαν από τις πατρογονικές εστίες τους οι άποικοι και τους εξαφάνισαν Ε……..περίπου το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Και ενώ φωνάζουμε για ανάπτυξη ,ενώ η περιοχή μας έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο από την Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να βγει ο τόπος από την μιζέρια και την αφάνεια ενώ γίνονται σπουδαίες οδικές συνδέσεις με Καρδίτσα –Αιτωλοακαρνανία Ευρυτανία και Τζουμέρκα, έρχεται η κατάρα….. το Αυλάκι και τα ισοπεδώνει όλα στο βωμό της πράσινης ενεργείας που δεν θα είναι πράσινη περιβαλλοντολογικά αλλά μαύρη.

-Θα προξενήσει ανεπανόρθωτες-μη αναστρέψιμες περιβαλλοντολογικές καταστροφές σε ένα προστατευόμενο από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία οικοσύστημα χαρακτηρισμένο ως NATURA 2000 και θα αλλάξει δραματικά τα κλιματολογικά περιβαλλοντολογικά και οικολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχή.

-Θα εκδιώξει από τις εστίες τους και τις αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους από τα κτήματά τους τα λιγοστά και μοναδικά σαν περιουσία τους, εκατοντάδες γεωκτηνοτρόφους χωρίς καμία εναλλακτική αποκατάσταση. Έτσι συρρικνώνεται δραματικά ο ήδη αδύναμος πληθυσμιακός ιστός της και επέρχεται ερημοποίηση.

-Τα Φράγμα Αυλακίου στον Αχελώο -Ενός ακόμη –στην ήδη επιβαρημένη περιβαλλοντολογικά -περιοχή- βρίσκει αντίθετη στο σύνολό της την τοπική κοινωνία χωρίς κανένα θετικό πρόσημο για αυτήν. Επτά φράγματα και ένα ακόμη είναι πολλά για ένα ποτάμι. Έχει πλέον κορεστεί. Δεν αντέχει άλλο. Μαζί με το φράγμα Συκιάς το φράγμα Δαφνοζωνάρας του Αυλακίου Κρεμαστών και των υπολοίπων, παύει ο Αχελώος να είναι ποταμός και γίνεται λίμνη που όμοιά της δεν υπάρχει, και ο Αχελώος θα πάψει να είναι πλέον ο ‘’Αείρροος Ποταμός΄΄

- Οι πολιτιστικέ δράσεις παντός είδους , ο Οικοτουρισμός, η παραδοσιακή γεωργία,η ελεύθερη κτηνοτροφία, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομίας, οι δραστηριότητες αναψυχής στις περίφημες παραλίες του Αχελώου –τα μοναδικά για την νεολαία της περιοχής RIVER PARTY και τα Καγιάκ εξαφανίζονται.

-Της λίμνης θα ακολουθήσουν κατακλυσμιαία κατολισθητικά φαινόμενα ένθεν και ένθεν του ποταμού που θα επεκταθούν περιμετρικά αυτής και που όμοια της δεν γνώρισε ο τόπος

Να μην ξεχνάμε ότι κατά τον Αριστοτέλη στα ΦΥΣΙΚΑ ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα έλαβε χώρα περί την Δωδώνην και τον Αχελώον ποταμό εις ην ώκουν (κατοικούσαν) οι Ελλοί ή Σελλοί οι επωνομαζόμενοι Ελληνες δηλαδή η κοιτίδα των Ελλήνων απειλείται από τον νέο Κατακλυσμό του Αυλακίου. Και τι θα γίνει ? Οι κάτοικοι-Όσοι επιζήσουν και μείνουν,, θα πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα και από γεωργοκτηνοτρόφοι να γίνουν ψαράδες –όταν η λίμνη γεμίσει ψάρια- δύτες ,ή πιλότοι υδροπλάνων.Τέλεια…..

Επίσης Εξ αιτίας της λίμνης και της διαβρωτικής δύναμής της, είναι βέβαιο οτι θα υπάρξουν εκτεταμένα κατολισθητικά φαινόμενα και κατακρημνίσεις εδαφών τόσο στο παραλίμνιο έδαφος όσο και ευρύτερα ενώ δεν αποκλείεται να πυροδοτηθούν και εκτεταμένα τέτοια φαινόμενα κατάρρευσης εδαφών σε όλη την λεκάνη της Κοιλάδας του Αχελώου. Ήδη σήμερα στην ίδια περιοχή πέριξ του Αχελώου συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα .Άμεσος κίνδυνος πιθανολογείται για τις περιοχές των οικισμών Μεσοπύργου, παραποτάμιες περιοχές Μεγαλόχαρης, σε άμεση γειτνίαση άνωθεν της λίμνης, Πέρδικας Μηλιανών. Γλύνικών-Δίλοφου και Αγ. Βασιλείου Πηγών. Το αντίστοιχο θα συμβεί και στις περιοχές της Δ.Ε Αχελώου του δήμου Αργιθέας σε πολλούς οικισμούς πλησίον της κοίτης. Και όταν αρχίσουν τα κατολισθητικά φαινόμενα δεν τα σταματάει τίποτε μετά .Απλούστατα διότι η λίμνη δεν βρίσκεται σε βραχώδη εδάφη και βαθιά φαράγγια ‘όπως η ‘’Συκιά’’ αλλά σε περιοχή κατολισθαίνουσα και το Βουλιαγμένο της Μεγαλόχαρης είναι ακριβώς ανάντι της λίμνης η οποία σύμφωνα με την Μ.Π.Ε και τους χάρτες, φτάνει μέχρι τα Ποτιστικά και το Λαμπίρι Μεγαλόχαρης. Εξ άλλου έγιναν και υδρολογικές μελέτες για αυτό, όταν προ 15ετίας είχαμε κατολισθητικό φαινόμενο εκτεταμένο στην περιοχή ΄΄Καλάμι΄΄Πηγών Αρτας πράγμα που ανάγκασε τους υπεύθυνους του φράγματος ΄΄ΣΥΚΙΑΣ΄΄ να κατασκευάσουν σήραγγα εναλλακτική για παροχέτευση του ποταμού μετά το φράγμα για να μην εμποδίσει τη ροή του ποταμού.

Το Φράγμα Αυλακίου είναι ένα κατ εξοχήν έργο ενάντια στη βούληση της τοπικής κοινωνίας και αντιπαραγωγικό (στα οφέλη) που έρχεται σαν φάντασμα από το μακρινό παρελθόν πριν τα έργα εκτροπής, για να καταστρέψει μία ήδη επιβαρυμένη περιβαλλοντολογικά περιοχή. Δεν το διέπει η αρχή του λελογισμένου μέτρου στη φυσική μεταβολή. Είναι εντελώς παράλογη η σύλληψη του έργου. Αφύσικη θα την λέγαμε στην καθομιλουμένη. Αν τότε -προ 40 χρόνων- ήταν ασύμφορο και μη αναγκαίο, τι άλλαξε και σήμερα με τα δεδομένα που υπάρχουν ξαναζεσταίνεται σαν ΄΄Ιδιωτική Επένδυση΄΄. Εκεί που το κράτος απέφυγε να το κάνει τώρα γιατί παρεχώρησε άκριτα το δικαίωμα αυτό σε Ιδιώτη. Τά ιδια κριτήρια της Εθνικής σημασίας αναγκαιότητας δεν θα ισχύουν και εδώ? Μπορεί κανένας να το χαρακτηρίσει Εθνικής σημασίας ? Όχι βεβαια…………και δεν προκύπτει από πουθενά αυτό.Αλλά και να υπήρχε στην δεδομένη περίπτωση είναι ανισοβαρές όφελος.

Μία άλλη παράμετρος που δεν γίνεται αντιληπτή στον σχεδιασμό του έργου και είναι η φάκα που δεν φαίνεται για τους Θεσσαλούς, το ό,τι η κατασκευή του φράγματος Αυλακίου βάζει οριστικά ταφόπλακα πλέον στη περίφημη εκτροπή του Αχελώου και στην ακύρωση του φράγματος ΣΥΚΙΑΣ. Κατά τον πατέρα της Ιδέας της Εκτροπής του Αχελώου Μηχανικό της ΔΕΗ Στέλιο Μαγειρία και τον σύλλογο Μηχανικών της ΔΕΗ και πολλούς άλλους, που μίλησαν ή έγραψαν σε ανύποπτο χρόνο (το 1984) το αυτονόητο. Ότι το φράγμα Συκιάς δεν μπορεί να τροφοδοτεί την Θεσσαλία με νερό για άρδευση και ταυτόχρονα να λειτουργούν τα υδροηλεκτρικά της Συκιάς και του Αυλακίου. Ή μάλλον δεν μπορούν καν να λειτουργούν καν ως υδροηλεκτρικά. Είπαν ότι το υδάτινο δυναμικό του ποταμού δεν αντέχει αυτή την εξίσωση. Απλή,κατανοητή, αλλά φαίνεται μερικοί αποφεύγουν να την προσεγγίζουν. Άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που η ΔΕΗ πριν από 35 χρόνια μετά από εισήγηση των μηχανικών της ακύρωσε το φράγμα Αυλακίου ως άχρηστο και ασύμφορο με εκτεταμένη καταστροφή στο περιβάλλον και επέλεξε την λύση της εκτροπής καθ ότι η Λίμνη της Συκιάς παρά το μεγάλο ύψος των 120 μέτρων δεν έχει μεγάλο μήκος πλάτος και χωρητικότητα αφού θα είναι σε φαράγγι σχεδόν όλη. Εξ άλλου το ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας θα ισοφαριζόταν από τη λειτουργία ταμιευτήρων εκτροπής εκμεταλλευόμενοι την υψομετρική διαφορά Φράγματος Συκιάς και Θεσσαλικού κάμπου.

Τι άλλαξε σε αυτό και έρχεται ένας ιδιώτης να το κάνει? Μήπως θέλουν πράγματι να βάλουν ταφόπλακα οριστικά στην εκτροπή του Αχελώου στην Θεσσαλία και δεν το λένε να μην πανικοβάλλουν τους Θεσσαλούς που περιμένουν χρόνια να ξεδιψάσουν? Έτσι τώρα κινδυνεύουν το όνειρό τους αυτό να πνίγεται στη λίμνη του Αυλακίου για πάντα χωρίς να δουν ποτέ τον Αχελώο να ρέει στο θεσσαλικό κάμπο. Που ίσως ποιος ξέρει, σε κάποια στιγμή με της συμμόρφωσή στις αποφάσεις των δικαστηρίων Σ.τΕ και Ευρωπαϊκού δικαστηρίου να βρισκόταν μια κοινά αποδεκτή λύση, ενώ τώρα σβήνουν τα πάντα. Άραγε ποιοι λόγοι επέβαλλαν την ανύψωση και την ισχύ του Αυλακίου 12 χρόνια μετά από την πρώτη αδειοδότηση του 2002 από 60 μέτρα σε 105 το 2012 για να σταθεροποιηθεί στα 95 μέτρα. Γιατί οι συντάκτες της Μ.Π.Ε με περισσή αφέλεια και για να διασκεδάσουν τους φόβους των Θεσσαλών υπογραμμίζουν με έμφαση ότι δεν έχει σχέση το Αυλάκι με τα έργα εκτροπής? Τι αγωνία τους τρώει και το αναφέρουν? Αν δηλ. κατά τον συμπερασματικό συλλογισμό τους είχε…. δεν θα το έκαναν? Προδίδονται μόνοι τους. Αυτό είναι το Μέγα ψέμα. Πως δεν έχει σχέση αφού το Αυλάκι ακυρώνει εν τη πράξει την εκτροπή? Γιατί το αποκρύπτουν? Και μερικοί ‘’πρόθυμοι’’ φίλοι Αργιθεάτες γιατί καλωσορίζουν το Φράγμα Αυλακίου? μήπως αποχαιρετούν την εκτροπή, ή παροικούν εκτός Κοιλάδας του Αχελώου? Ένα από τα δύο ισχύει και θα φανεί στη πορεία. Πάντως είναι βέβαιο ότι με αυτή την παράμετρο και το Φράγμα Συκιάς αχρηστεύεται σας έργο κεφαλής της εκτροπής και όλο το έργο τίθεται εν αμφιβόλω. Ας δώσουν μια πειστική απάντηση στους Θεσσαλούς πριν ψηφίσουν για την έγκριση της Μ.Π.Ε. οι οποίοι έχουν χρόνο ακόμη να δουν τη φάκα πριν φάνε το τυρί και πιαστούν και εμείς να δούμε αν δούμε…..τα αντισταθμιστικά οφέλη του έργου ΣΥΚΙΑΣ . Αλήθεια θα εγκρίνει ποτέ ο κ. Αγοραστός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας την εν λόγω Μ.Π.Ε ελαφρά τη καρδία? Αλήθεια θα ψηφίσουν ποτέ οι βουλευτές της Θεσσαλίας την ταφόπλακα της εκτροπής του Αχελώου? Αλήθεια ο κ. Σκρέκας ο Θεσσαλός ως καθ ύλην αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υπογράψει ποτέ το έργο αυτό με τα παραπάνω στοιχεία και μετά δεν θα παραιτηθεί? Το θεωρούμε απίθανο να συμβούν όλα αυτά………..

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Θα αφανιστούν οι μοναδικές και λιγοστές επίπεδες εύφορες εκτάσεις της περιοχής οι μοναδικές που υπάρχουν στην καρδιά της Πίνδου την ραχοκοκαλιά της Ελλάδος σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων εκατέρωθεν του κάμπου της Άρτας και Θεσσαλικού κάμπου. Θα αφανιστεί η γεωργοκτηνοτροφική εκμετάλλευση,οι βιοκαλιέργειες, η Μελισσοκομία οι καλλιέργειες βοτάνων και αρωματικών φυτών, οι εκτροφές ζώων κ.α . Θα καταστραφεί οριστικά η πανίδα και χλωρίδα. Σπάνια είδη Αγρίων ζώων , ερπετά, έντομα και πτηνά θα αφανιστούν. Ενδιαιτήματα σπάνιων ειδών στις όχθες του ποταμού θα πάνε στον πάτο της λίμνης. Και τι όραμα μπορεί κανείς να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους ,ειδικά στους νέους όταν τους στερείς τη μοναδική γη τους? Να κοιτάζουν κάθε πρωί την λίμνη και να κλαίνε?? Μια απορία. Επισκέφτηκαν οι μελετητές επί τόπου την περιοχή που καταστρέφουν ή την συνέταξαν στη θαλπωρή των γραφείων τους. Πήγαν να δουν να ρωτήσουν ανθρώπους να πάρουν ιδέα τι ζωή υπάρχει εκεί ή αποτύπωσαν στο χαρτί χιλιάδες άψυχα και ανούσια στοιχεία? Μάλλον όχι… ή δεν γνωρίζουμε…. Και κάτι άλλο ρωτήσατε τους ιδιοκτήτες γης αν παραχωρούν τις εκτάσεις τους για ένα ιδιωτικό έργο? Και αν δεν τις δίνουν που εξ όσων γνωρίζουμε δεν τις δίνουν. Πως θα τις πάρετε με το ζόρι? Με το έτσι θέλω, με τη βία, πώς??????? Εκτός και αν στη σημερινή Ελλάδα ισχύει μόνο το δίκιο του ισχυρού…... Δεν νομίζουμε να φτάσουμε ως εκεί, γιατί ακόμη υπάρχει εν ισχύει ένα Σύνταγμα που έχει θεματοφύλακες.……….. Επίσης οι δήμοι οι τοπικές Κοινότητες και η Περιφέρεια Ηπείρου δαπάνησαν εκατομμύρια Ευρώ για αναπτυξιακά έργα στην περιοχή τα οποία κινδυνεύουν να βρεθούν στον πάτο της λίμνης και άλλα να μην ολοκληρωθούν ποτέ. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά?

Επιπλέον, εκτός των άλλων δυσμενών περιβαλλοντολογιών επιπτώσεων Θα κατακλύσει σπουδαίους –μοναδικούς αρχαιολογικούς θησαυρούς. Την κοιτίδα της Ελληνικής φυλής, το Βασίλειο των Αθαμάνων και την Αρχαία Τετραφυλία που μάλιστα πρόσφατα με ενέργειες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Άρτας αρχίζει να ιχνηλατείται θα την εξαφανίσει κυριολεκτικά Κατά μήκος της Κοιλάδας του Αχελώου άκμασε ένας σπουδαίος πολιτισμός που εκτείνεται στις παραποτάμιες περιοχές Αυλακίου- Μεσοπύργου- Καταφυλλιου- Αργυρίου- Μεγαλοχαρης-Μηλιανών, Βραγγιανών και Πηγών. Δηλαδή να τον χάσουμε πριν καν τον δούμε. Ποιο Υπουργείο Πολιτισμού και ποια αρχαιολογική υπηρεσία θα επιτρέψει να γίνει αυτό το μεγάλο έγκλημα κατά του πολιτισμού μας Δηλ. συνεχίζεται η τακτική του φράγματος Συκιάς που κατέστρεψε δυο ιστορικές γέφυρες Κοράκου και Κουτσοκαμάρα (ότι είχε απομείνει από αυτές) Έτσι σειρά παίρνει η πετρογέφυρα Μεσοπύργου που θα βρεθεί κάτω από το νερό. Δυο χειροκίνητες περαταριές σπάνια επικοινωνιακά-μεταφορικά μέσα του περασμένου αιώνα που ένωναν τα χωριά της κοιλάδας μεταξύ Αργιθέας και Τετραφυλίας στο Μεσόπυργο και στην Πέρδικα θα χαθούν για πάντα. Και ότι στο μέλλον για να περάσει κάποιος απέναντι θα πρέπει να κάνει κύκλο τριάντα χιλιόμετρα αντί των 100-150 μέτρων σήμερα.Επίσης χάνεται για πάντα η ευκαιρία να κατασκευαστεί εκεί μια γέφυρα. Εκεί που είναι το μέσον Γέφυρας Κοράκου –Γέφυρας Αυλακίου. Δεν είναι αυτή δυσμενής επιβάρυνση της κοινωνικής ζωής του τόπου ?Άραγε ποιών άνοιξε η όρεξη για νέες καταστροφές και δεν το ξέρουμε? Ποιος μπορεί με τόσο προκλητικό τρόπο να αγνοεί την Νομοθεσία και τις διαδικασίες, που έχουν θεσμοθετηθεί για την προστασία του περιβάλλοντος της πολιτιστικής μας κληρονομιά;

Επειδή διαβλέπουμε ότι οι εμπνευστές του έργου δεν θα κάνουν πίσω διακατεχόμενοι από την έπαρση και την αλαζονεία του δεσπόζοντος κυρίαρχου οικονομικού και κοινωνικού παράγοντα και δεν θα υπαναχωρήσουν στα σχέδιά τους,ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ που γεννηθήκαμε μεγαλώσαμε και ζούμε εκεί παλεύοντας για ένα καλύτερο μέλλον δηλώνουμε με σθεναρότητα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε κληρονομιά στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας μια λίμνη. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει αυτό το φράγμα.Την Όμορφη Κοιλάδα μας θα τους αφήσουμε παρακαταθήκη όπως την ζούμε σήμερα και καλύτερη. Να τους παραδώσουμε ένα περιβάλλον ασφαλές, Υγιεινό, φιλικό και χρήσιμο. ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΘΑ δε ως ομάδα Πρωτοβουλίας να προβούμε σε όλες τις νόμιμες και ενδεδειγμένες ενέργειες και παραστάσεις ενώπιον Αρχών , Δικαστηρίων, Συλλογικότητων, Φορέων Προστασίας Περιβάλλοντος Και Ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η Κοιλάδα μας είναι μοναδικό και προστατευόμενο μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ :

ΚΑΛΟΥΜΕ Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (Θα αποσταλεί και ειδικό ψήφισμα) , τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς εξουσίας, την Κυβέρνηση και τα κόμματα ,τους βουλευτές, Το Σ.τ Ε τις Ανεξάρτητες Αρχές, Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ τις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, τις Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Καρδίτσας, τις Αρχαιολογικές και Δασικές Υπηρεσίες Άρτας και Καρδίτσας - όσο είναι νωρίς- να μην αποφασίσουν ελαφρά τη καρδία να θάψουν μια απείρου κάλους περιοχή μοναδικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς και να θυσιαστεί στο βωμό κάποιων επιπλέον κιλοβατώρων στο ισοζύγιο της Πράσινης ενέργειας.

Να πουν ένα βροντερό όχι στα καταστροφικά σχέδια τους και να απορρίψουν την Μ.Π.Ε για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων, και της ευημερία των κατοίκων της περιοχής. Να σταματήσει περαιτέρω η περιβαλλοντολογική και πολιτιστική καταστροφή με την συνεχή υποβάθμιση της. Μπορούμε αυτόν τον υπέροχο τόπο να τον αναπτύξουμε χωρίς να τον πνίξουμε…………..

Να μην επιτρέψουν να συντελεσθεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντολογικό ανοσιούργημα αυτός ο οικολογικός εφιάλτης όλων εποχών στην Κοιλάδα του Αχελώου γιατί θα λογοδοτήσουμε όλοι στις επόμενες γενεές.

Καλούμε τους Πολιτιστικούς φορείς Άρτας Καρδίτσας και Αιτωλοακαρνανίας , Όλες τις Περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους Φορείς προστασίας των οικοσυστημάτων ,Τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Μετεώρων Αγράφων Κοιλάδας Αχελώου,την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία, Ομοσπονδία Ραδοβιζινών και τοπικούς συλλόγους να ενώσουν τη φωνή τους με τη φωνή της Τοπικής Κοινωνίας.

Τους καλούμε όλους να εναντιωθούν σθεναρά σε αυτό το επιχειρούμενο έγκλημα. Να μην εγκρίνουν την ταφόπλακα της Κοιλάδας του Αχελώου και να την απορρίψουν, λαμβάνοντας υπ όψιν τόσο την εθνική όσο και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις αποφάσεις των δικαστηρίων για την προστασία περιοχών NATURA και ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. Να λάβουν υπ όψιν την βούληση της τοπικής κοινωνίας μετά από διάλογο και διαβούλευση και να

προτάξουν το συμφέρον της περιοχής και όχι το όποιο αμφίβολο κέρδος από τα λίγα GWATT Πράσινης Ενέργειας. Ας αναζητήσουν εναλλακτικούς πόρους για αυτό και να μην συναινέσουν στην καταστροφή της όμορφης κοιλάδα μας. Καλούμε -όσο είναι νωρίς- πάνω από όλα το υπουργείο Υποδομών και το Υπουργείο Ενέργειας να ακυρώσει και να σταματήσει αν τη γενέσει κάθε κίνηση για την υλοποίηση αυτού του καταστροφικού έργου.

ΚΑΛΟΥΜΕ Ειδικότερα τον δήμο Γ. Καραϊσκάκη και τον δήμο Αργιθέας με τα Δημοτικά και τοπικά συμβούλια, τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, όλοι, να αναλογιστούν την επερχόμενη καταστροφή και με το χέρι στην καρδιά και το νου σε αυτούς τους δύσμοιρους κατοίκους της Κοιλάδας του Αχελώου να μην εγκρίνουν την Μ.Π.Ε και να μην επιτρέψουν με την συναίνεση τους να συντελεστεί στο μέλλον αυτό το έγκλημα. Να αναλογιστούν την ευθύνη που επωμίζονται για τις τύχες των δημοτών τους κατοίκων της Κοιλάδας,να αφουγκραστούν τις αγωνίες τους, την αβεβαιότητά τους, και τα αδιέξοδα που δημιουργούνται για να μην φτάσουμε στο σημείο να διοικούν μια έρημη λίμνη. Καλούμε την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις υπόλοιπες Αυτοδιοικητικές Αρχές να προτάξουν το κοινωνικό συμφέρον πάνω από το οικονομικό και να απορρίψουν τη Μ.Π.Ε

Προσβλέπουμε τέλος στην Περιφέρεια Ηπείρου και το Περιφερειακό συμβούλιό της και είμαστε σίγουροι ότι θα πράξουν το καθήκον τους. Ο κ. Περιφερειάρχης τυχαίνει να είναι άριστος γνώστης της περιοχής μας που την αγαπάει και που είχαμε την τύχη επί των ημερών του να δούμε έργα που περίμεναν γενιές να δουν. Είμαστε σίγουροι ότι θα σταθεί στο πλευρό μας και δεν θα συναινέσει σε αυτό το καταστροφικό έργο.

Καλούμε την κατασκευάστρια εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε -όσο είναι νωρίς-και είναι ακόμη νωρίς- να μην επιμείνει στην υλοποίηση του Υ/Η έργου ΑΥΛΑΚΙΟΥ αναλογιζόμενη το κακό που θα προξενήσει στον τόπο μας. Ας αναζητήσει άλλους εναλλακτικούς τρόπους για παραγωγή πράσινης Ενέργειας . Όχι άλλο σε εμάς. Ας μην πάρει σαν βάρος στη φήμη της, του ονόματός της, μία ανείπωτη περιβαλλοντολογική καταστροφή. Και όπως έλεγε και ο Ηράκλειτος ΄΄ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ ΠΑΝΤΑ ΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΜΕΝΕΙ΄΄ ή ‘’Ακόμα και αυτός ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο, αλλιώς οι Ερινύες, οι θεραπαινίδες της δικαιοσύνης, θα τον ανακαλύψουν’’. Θα προσθέταμε ότι εδώ στην συγκεκριμένη περίπτωση, χάνεται κάθε μέτρο…….……… Η Δεσπόζουσα θέση κάποιων οικονομικών σχημάτων με την άκρατη αλαζονεία της δύναμης του χρήματος με την πολιτική του δέλεαρ, δεν μπορεί πάντα να εξουσιάζει και να καθυποτάσσει τα πάντα. Στο τέλος καταντά ύβρις και θα συναντήσει την Νέμεση. Άπειρες αυτοκρατορίες του χρήματος χάθηκαν εξ αιτίας της παραβίασης αυτού του μέτρου . Κανείς δεν ξεφεύγει από αυτή τη νομοτέλεια.Ας το έχουν όλοι κατά νού……

Εμείς θα παλέψουμε για το σκοπό αυτό με όλα τα νόμιμα μέσα και θα ενημερώσουμε όλους όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα ώστε το τερατούργημα αυτό να μείνει στα χαρτά εσαεί ως μια άστοχη μελέτη έργου όπως ήταν μέχρι σήμερα. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πάσχουμε από οικολογικό αυτισμό ή ιδεοληπτικές εμμονές περιβαλλοντολογικού τύπου, αλλά μοναδική επιδίωξή μας είναι να προστατεύσουμε τον τόπο μας και θα κάνουμε τα πάντα για να τον προστατέψουμε.

"Η Φύση δεν δαμάζεται, παρά μόνο αν υποταχθείς σε αυτήν" - Sir Francis Bacon, 1561-1626, Άγγλος φιλόσοφος.

Η Κοιλάδα του Αχελώου σίγουρα θα μας ευγνωμονεί ολους !

3-11-2021

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια: