Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021

Αυξημένες κατά 32 εκατ. ευρώ φέτος οι πιστώσεις για την εξισωτική αποζημίωση

Τι προβλέπει η απόφαση Παπαγιαννίδη.

Αυξημένο κατά 32 εκατ. ευρώ θα είναι φέτος το μπάτζετ για όλα τα υπομέτρα της εξισωτικής αποζημίωσης 2021, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ. Το ποσό είναι αυξημένο, καθώς έχουν γίνει περισσότερες αιτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες.

Πέρσι και πρόπερσι το μπάτζετ ανέρχονταν στα 240 εκατ. ευρώ, ενώ φέτος στα 272 εκατ. ευρώ. Βέβαια, όπως συνηθίζεται, δεν είναι βέβαιο πως θα απορροφηθούν όλα τα χρήματα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση:

Τροποποιούμε την παράγραφο «1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση» που αφορά την Δημόσια Δαπάνη της Πρόσκλησης ως ακολούθως:

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 272.000.000 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

Υπομέτρο 13.1: 194.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2: 67.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3: 11.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1.

Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρίθ. 871/133445/20-05-2021 (ΑΔΑ : ΨΨΔ146453ΠΓ-ΝΥ6) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Δείτε την απόφαση πατώντας εδώ

Μπίκας Αλέξανδρος

https://www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: