Τρίτη 27 Απριλίου 2021

Πιστώνονται συνδεδεμένες ενισχύσεις, μόνο για φυτική παραγωγή. Οι κτηνοτρόφοι δεν φαίνεται να λαµβάνουν ανάσα

Από την Μεγάλη Τρίτη ξεκινά η διαδικασία πίστωσης των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε βιομηχανική ντομάτα (62,8 ευρώ/στρέμμα), πορτοκάλια προς χυμοποίηση (58 ευρώ/στρέμμα), συμπυρηνων ροδάκινων (32,4 ευρώ/στρέμμα), κορινθιακής σταφίδας (52,2 ευρώ/στρέμμα) και άλλων φυτικής παραγωγής καλλιεργειών και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.

Οι πιστώσεις της Μεγάλης Εβδοµάδας θα αφορούν συνδεδεµένες σε ρύζι, τεύτλα, βιοµηχανική ντοµάτα, σπόρους σποράς, σπαράγγια, πορτοκάλια και ροδάκινα χυµοποίησης και κορινθιακή σταφίδα, ενώ οι κτηνοτρόφοι δεν φαίνεται να λαµβάνουν τη σηµαντική ανάσα για τον κλάδο της τάξης των 55 εκατ. ευρώ περίπου για τους αιγοπροβατοτρόφους και 35 εκατ. ευρώ για τους βοοτρόφους. Επίσης, αναµένεται και µια συµπληρωµατική πληρωµή υπολοίπων από ελέγχους και ενστάσεις για τις συνδεδεµένες που πληρώθηκαν στις 23 Μαρτίου και την ενιαία ενίσχυση της περσινής χρονιάς.

Να σηµειωθεί ότι για το 2020, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συνδεδεµένη στο αιγοπρόβειο θα κινηθεί λίγο κάτω από τα περσινά επίπεδα, στα 10,3 ευρώ το ζώο και η αντίστοιχη ενίσχυση για τα βοοειδή στα 155 ευρώ το κεφάλι.

Τα ποσά ανά στρέμμα (φυτική παραγωγή)

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα 
βιομηχανικής τομάτας, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 62,8 ευρώ/στρέμμα.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 52,2 ευρώ/στρέμμα.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 58 ευρώ/στρέμμα.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των συμπυρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποιηση για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στο ποσό των 32,4 ευρώ/στρέμμα.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια των σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίσθηκε στα 60,96 ευρώ/στρέμμα.
 
Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 27,2 ευρώ/στρέμμα.

Το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 29,38 ευρώ/στρέμμα.

Σε επανέλεγχο αγροτεµάχια που δεν πήραν συνδεδεµένη τον Μάρτιο

Μέσα σε ελάχιστες µέρες και ενόψει της πίστωσης της Μεγάλης Εβδοµάδας, ο Οργανισµός Πληρωµών ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επανελέγχους όλων των αγροτεµαχίων µε αίτηµα συνδεδεµένης ενίσχυσης, που είχαν εύρηµα (µείωση ή µηδενισµό της έκτασης φυτικού κεφαλαίου) από τον έλεγχο µέσω τηλεπισκόπησης, χωρίς την υποβολή σχετικής ένστασης από τους παραγωγούς.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι σταδιακά θα αναρτηθούν στην «Καρτέλα του Αγρότη» για τους γεωργούς που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου, τα αποτελέσµατα του α’ ελέγχου µέσω τηλεπισκόπησης καθώς και τα αποτελέσµατα του επανελέγχου που θα πραγµατοποιηθεί, στα πλαίσια µιας σειράς συνδεδεµένων και ειδικών ενισχύσεων για τα µικρά νησιά του Αιγαίου.

 https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: