Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Υπό μελέτη το σενάριο για διακοπή των άμεσων ενισχύσεων συνταξιούχων αγροτών προς χάριν της επιχειρηματικότηταςΜια σοβαρή και µε νόηµα αναδιανοµή των άµεσων ενισχύσεων, προς όφελος των νεότερων και δυναµικών επαγγελµατιών του αγροτικού χώρου, θα διευκόλυνει ποικιλοτρόπως και τους χειρισµούς που υποχρεούται να κάνει η κυβέρνηση στην υπόθεση του ΟΣ∆Ε. 
Μεταφορά των άµεσων ενισχύσεων σε λιγότερους και νεότερους σηµαίνει ότι οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε θα είναι λιγότερες και η ενεργοποίηση δικαιωµάτων θα αφορά νέους και συστηµατικούς αγρότες, οι οποίοι δεν θα χρειάζονται καθοδηγητές και «µπαστουνάκια» για να υποβάλουν τη δήλωσή τους. Τα πράγµατα ήταν πάντοτε απλά και τώρα γίνονται ακόµα απλούστερα, καθώς µε τη νέα κατανοµή των ενισχύσεων λύνεται και το πρόβληµα µε τα «σκουπίδια κάτω από το χαλί», που έκρυβε µέχρι τώρα η συντεχνία του ΟΣ∆Ε. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ο ΟΠΕΠΕΚΕ να κάνει συστηµατικά τη διαχείριση και η οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία να υποστηρίζει απλά το µηχανογραφικό. Τίποτα άλλο. 

https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: