Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Η αχίλλειος πτέρνα του γαλακτομικού τομέα


Ενώ η εξωστρέφεια των ΜμΕ γαλακτοκομικών είναι ακόμα κοντά στον μέσο όρο τροφίμων (της τάξης του 35% των πωλήσεων), η μελλοντική τάση εκτιμάται ανοδική καθώς:

  1. το 55% του τομέα αύξησε εξωστρέφεια στη διάρκεια της κρίσης (έναντι 29% των λοιπών ΜμΕ τροφίμων),
    2) το 80% του τομέα το έχει ως στρατηγική προτεραιότητα για το μέλλον (έναντι 54% για τις λοιπές ΜμΕ τροφίμων).


Η στρατηγική προϊόντος του ανερχόμενου αυτού τομέα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς φαίνεται να εστιάζει στην ποιότητα:
Στρατηγική στόχευση ανεπτυγμένων αγορών Δυτικής Ευρώπης (66% των εξαγωγών, έναντι 51% στις ΜμΕ τροφίμων)

Προώθηση επώνυμων προϊόντων (67% των πωλήσεων γαλακτοκομικών, έναντι 46% στις λοιπές ΜμΕ τροφίμων), και υψηλός βαθμός αναγνώρισης Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. (44% των πωλήσεων, έναντι 20% στις λοιπές ΜμΕ τροφίμων).
Ωστόσο, παρά την ορθή στρατηγική προϊόντος, ο κλάδος φαίνεται, όπως τονίζεται σε σχετική μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, να αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα όσον αφορά την ωριμότητα του δικτύου διανομής στο εξωτερικό.


Λόγω της ευπαθούς φύσης των γαλακτοκομικών προϊόντων, η παράμετρος αυτή κρίνεται αποφασιστικής σημασίας.

Συγκεκριμένα, καθώς σχεδόν το 70% των εξαγωγών πωλείται με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με την εγχώρια αγορά, το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του κλάδου περιορίζεται στο 4,5% (έναντι 5,0% στις ΜμΕ τροφίμων στην Ελλάδα και 8,3% στην ΕΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: