Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

Δημοπρατείται ο βιολογικός, θωρακίζονται τα παράλια


Τον διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου, προκήρυξε η Περιφέρεια Ηπείρου.
Το έργο έχει συνολικό προυπολογισμό 6,6 εκατομμύρια ευρώ και αποτελεί τμήμα της μεγάλης παρέμβασης που περιλαμβάνει αποχετευτικά δίκτυα και αντλιοστάσια στα όρια του Δήμου Πρέβεζας, με προυπολογισμό 26,7 εκατομμύρια.
Ο βιολογικός που δημοπρατείται θα καλύψει τις ανάγκες των οικισμών Λούτσας, παραλίας Λούτσας, παραλίας Βράχου, παραλίας Λυγιάς, Ριζών, Καστροσυκιάς, Καναλίου, Νέας Σινώπης, Νέας Σαμψούντας και μελλοντικά του οικισμού Αρχάγγελου.
Τα έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων του Δήμου Ζαλόγγου, και ειδικότερα των πεδινών - παραλιακών οικισμών αυτού όπως και των οικισμών που βρίσκονται κατά μήκος της Εθνικής Οδού Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας και έχουν μέτωπο προς το Ιόνιο Πέλαγος, έχουν πρωταρχικό στόχο την ολοκληρωμένη επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος της ευρύτερης περιοχής (περιλαμβανομένων των οικισμών Λούτσας και Παραλίας Λούτσας του Δήμου Φαναρίου) με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής όπως και του ευρύτερου θαλάσσιου χώρου, τόσον στο Ιόνιο Πέλαγος, όσον και στον Αμβρακικό Κόλπο, αλλά και του ποταμού Λούρου που αποτελεί σημαντικό υδάτινο στοιχείο στην ευρύτερη περιοχή.
Η υλοποίηση των έργων θα τερματίσει την ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων αλλά και βοθρολυμάτων που προέρχονται από τους οικισμούς που περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό ώστε να περιοριστεί η ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών νερών που αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των λυμάτων αλλά και επιπλέον θα εξαλειφθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία λόγω της ρύπανσης αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: