Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσκληση του Δήμου Ζηρού στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων έτους 2015.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Φιλιππιάδα 10 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ Ζ Η Ρ Ο Υ                                                                            Αριθ. Πρωτ. 1493
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Πρόεδροι, οι Εκπρόσωποι και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων, οι Εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων καθώς και όλοι οι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Ζηρού, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, έτους 2015.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19 : 00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας.

Ο Πρόεδρος
Χρήστος Χασίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: