Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Χαράτσι και στα αγροτεμάχια. Η Εφορία θα «πάρει πίσω» και με το παραπάνω αυτά που «χαρίζει» με τη μείωση 15% στο χαράτσι της ΔΕΗ

5

Ευχάριστα νέα, που θα διαρκέσουν μέχρι τον Ιούνιο, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με την οριζόντια μείωση 15% στο χαράτσι της ΔΕΗ. Ωστόσο, στις αρχές του καλοκαιριού, η επιβολή του έκτακτου τέλους θα αφορά και τα μη ηλεκτροδοτούμενα (οικόπεδα, αγροτεμάχια) και η Εφορία θα «πάρει πίσω» και με το παραπάνω αυτά που σήμερα «χαρίζει».


Το νεοβαπτισθέν Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων ή ΕΕΤΑ που αντικαθιστά το ΕΕΤΗΔΕ (Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών), αρχίζει να πληρώνεται από τον Ιούνιο και θα εξοφληθεί σε πέντε διμηνιαίες δόσεις ώς τον Φεβρουάριο του 2014 -οπότε αναμένεται να έχει υιοθετηθεί ο ενιαίος φόρος στα ακίνητα για το 2014- μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Η μείωση 15% είναι οριζόντια. Ωστόσο, για την ειδική κατηγορία των ευπαθών ομάδων, δηλαδή πολύτεκνους, άνεργους και ανάπηρους (ποσοστό 80%), θα ισχύσει πολύ χαμηλός συντελεστής 0,5% και τα κριτήρια που εφαρμόζονται είναι:

1) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ,

2) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος 2013, να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ,

3) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.

4) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή μόνο στη σύζυγο και ζητείται ο υπολογισμός του ΕΕΤΑ με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή και από τους δύο συζύγους ή μόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο

5) αν το ακίνητο ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Εξαιρέσεις για άνεργους
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν οφείλεται ΕΕΤΑ για ακίνητα που κατέχουν επιδοτούμενοι και μακροχρόνια άνεργοι.

Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 15.5.2013 στον δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, αλλιώς θεωρούνται ακριβή.

Η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος θα εισπράττουν ποσοστό 0,25% επί του φόρου.

Ακόμα, προβλέπεται ότι ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για τα έτη 2011, 2012 και 2013 καταβάλλεται σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από Ιούνιο μέχρι Φεβρουάριο, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία.

Της Αρτέμιδος Σπηλιώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια: