Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014

Εγκρίθηκε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σχέδιο πόλης της Φιλιππιάδας

filippiada
Φωτο:fikoiko.blogspot.gr

Στην έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το σχέδιο πόλης της Φιλιππιάδας προχώρησε, στις 29 Οκτωβρίου, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Με ορίζοντα το 2030
Σύμφωνα με την απόφαση την οποία συνυπογράφουν ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτης και ο αναπληρωτής υπουργός Ν. Ταγαράς, το Σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα στοχοθεσίας το 2030, και βασίζεται σε σενάριο πληθυσµιακής εξέλιξης που προβλέπει πραγµατικό πληθυσµό της ∆.Ε. Φιλιππιάδας 9.093 κατοίκους το 2021 και 9.408 κατοίκους το 2030.
Λόγω του µικρού αριθµού εποχιακών κατοίκων και της δευτερεύουσας σηµασίας που δίνεται στην τουριστική ανάπτυξη της ∆.Ε., ο εποχικός πληθυσµός δεν λαµβάνεται υπόψη.
Το ποσοστό κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων θεωρείται ίσο µε το 25% της συνολικής έκτασης για τους οικισµούς Φιλιππιάδα, Ελευθεροχώρι και Παλαιά Φιλιππιάδα και 15% για τους υπόλοιπους.

Μειώνει τους συντελεστές δόμησης
Όσον αφορά τους συντελεστές δόμησης η μελέτη προβλέπει:
-Μείωση του συντελεστή δόµησης στη Ν. Φιλιππιάδα από 2,10 σε 1,60 στο τοµέα Α,  και από 1,80 σε 1,35 στον τοµέα Β, και επιβολή συντελεστή δόµησης 0,80 στο (νέο)  τοµέα Γ.
-Αναθεώρηση των όρων δόµησης σε οριοθετηµένους οικισµούς, µε µείωση του κλιµακωτού συντελεστή δόµησης από 1,60 σε 1,00 για την 1η κλίµακα (εµβαδού έως 100m2), και µείωση του µέσου συντελεστή δόµησης στο σύνολο ή σε τµήµατα των οικισµών (στον Αγ. Γεώργιο από 0,76 σε 0,64 για τον τοµέα Α, στο Γυµνότοπο από 11 0,85 σε 0,70 για το σύνολό του, στη Ν. Κερασούντα από 1,00 σε 0,80 στο συνεκτικό τµήµα, στους πλείστους των υπόλοιπων οικισµών από 1,00 σε 0,80), µε εξαίρεση τους οικισµούς Ελευθεροχώρι και Παλαιά Φιλιππιάδα όπου παραµένει 0,80.
Η μελέτη προβλέπει ακόμη την κήρυξη του οικισµού Παιδόπολης Ζηρού ως διατηρητέου οικιστικού συνόλου, και χρήση του ως κέντρου εκπαίδευσης, τουρισµού και αναψυχής καθώς και τη χωροθέτηση και πολεοδόµηση ΒΙΠΑ, σε έκταση 2.425 στρ. περίπου στο νότιο τµήµα της ∆.Ε., νότια της εθνικής οδού Πρέβεζας – Φιλιππιάδας και στην ευρύτερη περιοχή της Γέφυρας Καλογήρου, όπου υπάρχει σήµερα συγκέντρωση µονάδων µεταποίησης κυρίως γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση όπως αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», κάνοντας κλικ παρακάτω 


Δεν υπάρχουν σχόλια: