Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

«Εγώ θα πάω Μέγαρο» φωνάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, που συνεχίζουν να καλύπτουν το διαρκές οικονομικό έγκλημα στο Μέγαρο Μουσικής, την στιγμή που τα "κορόιδα" οι Έλληνες θα πληρώσουν...«Εγώ θα πάω Μέγαρο» φωνάζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που συνεχίζουν να καλύπτουν το διαρκές οικονομικό έγκλημα στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν φτάνει η κάλυψη των δανείων που έχουν «σκάσει» και τα οποία πληρώνει το Δημόσιο, δεν φτάνει που το Μέγαρο των φίλων και κολλητών του Λαμπράκη θα έπρεπε να έχει βάλει λουκέτο εδώ και μήνες καθώς χρωστά πάνω από 200 εκατ. ευρώ, ήρθε και νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή με σκοπό την προσωρινή διευκόλυνση της συνέχισης λειτουργίας ... του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών».

Με την τροπολογία απαλλάσσεται έως την 31.8.2014 ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του.
Επίσης, δεν επιτρέπεται σε βάρος του ΟΜΜΑ η διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφισμού, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ασφαλιστικών οργανισμών, αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του Λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)». Η τροπολογία υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλείται απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού από τον μη υπολογισμό τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής για τα χρέη του ΟΜΜΑ από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου (σ.σ. η τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο για την απλούστευση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων) και έως την 31.8.2014. 

Το ύψος της απώλειας αυτής εξαρτάται από τον χρόνο που κάθε ποσό από κατάπτωση εγγύησης κατέστη ή θα καταστεί ληξιπρόθεσμο, το ύψος του, τον χρόνο που τελικά θα εισπραχθεί κλπ. Όπως αναφέρεται στην ειδική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, η εν λόγω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.


Με απλά λόγια, τα κορόιδα οι Έλληνες σε όλη τη χώρα θα πληρώσουν για το Μέγαρο. Ακόμη κι αν δεν το έχουν δει ούτε θα το δουν ποτέ στη ζωή τους οι πολίτες καλούνται να καλύψουν την κακοδιαχείριση που έχει γίνει χρόνια τώρα. Και το ερώτημα είναι πως αν ήταν μια άλλη επιχείρηση θα της έβαζαν λουκέτο ή όχι; Πολλοί θα απαντήσουν όχι διότι σε τέσσερα χρόνια κρίσης η «ιερή αγελάδα», το Δημόσιο, δεν έβαλε λουκέτο αν και έπρεπε. Στο Μέγαρο θα κολλήσουμε τώρα;

Δεν υπάρχουν σχόλια: