Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

«Δύναμη Ενότητας και Δημιουργίας» Δήμου Πρέβεζας : Πρόταση για κοινή παρουσία των υποψηφίων δημάρχων


Η «Δύναμη Ενότητας και Δημιουργίας» μελέτησε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση του επικεφαλής της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Συνεργασίας Δημήτρη Βασιλείου για διάλογο μεταξύ όλων των υποψηφίων δημάρχων.
Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα πρόταση που μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν τον δήμαρχο της επόμενης πενταετίας .


Ο επικεφαλής της «Δύναμης Ενότητας και Δημιουργίας» Μιλτιάδης Κλάπας αποδέχεται να μετέχει σε ανοιχτό διάλογο όλων των υποψηφίων δημάρχων.
Η παράταξη «Δύναμη Ενότητας και Δημιουργίας» προτείνει επιπλέον, αντί των ανοιχτών εκδηλώσεων που προγραμματίζουν οι παρατάξεις, να γίνουν κοινές εμφανίσεις όλων των υποψηφίων δημάρχων και δημόσιος διάλογος, επί προγραμματικών θέσεων, σε ανοιχτό χώρο, παρουσία των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης.
Εκτίμηση είναι ότι ο πολιτικός πολιτισμός της εποχής μας επιβάλλει τον διάλογο αντί των στείρων κι αγόνων μονολόγων. Η κοινή εμφάνιση των υποψηφίων δημάρχων και η ανταλλαγή απόψεων μπορούν να αποδειχθούν πιο χρήσιμα και πιο γόνιμα.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Μιλτιάδης Κλάπας είναι έτοιμος για έναν τέτοιο διάλογο. Αναμένονται οι απαντήσεις και των υπολοίπων επικεφαλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: