Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Λαογραφικό Μουσείο θα γίνει στο Πολυστάφυλο Πρεβέζης


Την παραχώρηση κατά χρήση του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πολυστάφυλου στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο του χωριού, «Το Πολυστάφυλο», για την ίδρυση Λαογραφικού Μουσείου, θα κληθεί να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Ζηρού, στην επόμενη συνεδρίασή του.
Το Δημοτικό Σχολείο δε χρησιμοποιείται, αλλά σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες και χρειαστεί ο χώρος για διδακτικούς σκοπούς θα αποδοθεί άμεσα στην Εκπαίδευση.
Υπεύθυνος για την διατήρηση της καλής κατάστασης του χώρου και για την κάλυψη των εξόδων ορίζεται στην εισήγηση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
Απομένει να δούμε τι θα αποφασίσει επ' αυτού το δημοτικό συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: