Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Μια στις πέντε επιχειρήσεις δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ. Στο 1,3 δις οι απλήρωτοι φόροι.

Μια στις πέντε επιχειρήσεις δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ

Απλήρωτους φόρους ύψους 1,3 δισ. ευρώ άφησαν στο πρώτο δίμηνο το έτους οι φορολογούμενοι, ενώ την ίδια ώρα ένας στους πέντε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες «ξέχασε» να υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ και να αποδώσει στο Δημόσιο το φόρο. Την αδυναμία των φορολογούμενων να τακτοποιήσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο (παλαιά και νέα) εκτοξεύτηκαν στα 56,6 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η απειλή των ποινικών διώξεων και κυρώσεων, φαίνεται, ότι θορύβησε πολλούς φορολογούμενους που έσπευσαν στις εφορίες για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Τα έσοδα που εισέρρευσαν στα ταμεία του Δημόσιου από τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 488 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο. Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:
Ενας στους πέντε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες υπό το βάρος της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας δεν υποβάλει εμπρόθεσμα περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Ειδικά στο πρώτο δίμηνο έπρεπε να υποβληθούν συνολικά 1.176.048 δηλώσεις ΦΠΑ. Όμως, τελικά υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 935.609 δηλώσεις. Δηλαδή οι 240.439 προτίμησαν να απέχουν της διαδικασίας. Ακολούθησαν «ραβασάκια», email και τηλέφωνα από τους εφοριακούς και πείστηκαν τελικά να υποβάλουν δήλωση οι... 15.692. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα έγιναν 2.628 έλεγχοι για την απόδοση του ΦΠΑ και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 63,71 εκατ. ευρώ ευρώ με τις εισπράξεις να ανέρχονται σε 17,8 εκατ. ευρω.
Το πρώτο δίμηνο ολοκληρώθηκαν 18 τακτικοί έλεγχοι και 85 προσωρινοί σε μεγάλες επιχειρήσεις. Από τους ελέγχους αυτούς βεβαιώθηκαν φόροι 28,6 εκατ. ευρώ, αλλά εισπράχθηκαν μόλις 5,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα ολοκληρώθηκαν 58 έλεγχοι σε αυτοαπασχολούμενους και φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, οι οποίοι απέδωσαν στο Δημόσιο 1,5 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 3,1 εκατ. που βεβαιώθηκαν.

Επιστροφές ΦΠΑ
Την ίδια ώρα ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης με εγκύκλιο του προς τις εφορίες καθορίζει τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τους δικαιούχους με βάση αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα ΤΑΧΙΣ έως τις 15 Μαρτίου 2013. Με τις εκκρεμείς επιστροφές ΦΠΑ να αγγίζουν το 1,1 δισ. ευρώ οι εφορίες θα πρέπει να καταχωρίσουν τις αιτήσεις σε τρία αρχεία ως εξής:
Πρώτο αρχείο: Περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή ΦΠΑ πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς έλεγχο. Το Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) για την επιστροφή του ΦΠΑ θα εκδίδεται εντός 20 ημερών. Στην περίπτωση που ο έφορος διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτει σοβαρή παραβατική ή άλλη συμπεριφορά, καθώς και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου για το εν λόγω διάστημα ή έχει αρχίσει προσωρινός έλεγχος, δεν πραγματοποιείται άμεσα η επιστροφή και εκδίδεται άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου.
Δεύτερο Αρχείο: Περιλαμβάνει εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ που ενδεχόμενα έχουν παραγραφεί. Για τις εν λόγω αιτήσεις η ΔΟΥ. θα πρέπει κατ' αρχήν, με έλεγχο από το γραφείο και χωρίς την έκδοση εντολής προσωρινού ελέγχου, να διαπιστώσει εάν πράγματι το αίτημα επιστροφής έχει παραγραφεί. Τυχόν περιπτώσεις που δεν έχουν παραγραφεί (διενεργείται έλεγχος, υφίσταται δικαστική διένεξη κ.λπ.), θα προωθούνται προς έλεγχο προκειμένου να διενεργηθεί η επιστροφή.
Τρίτο αρχείο: Περιλαμβάνει τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται μετά την πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου. Για τις αιτήσεις αυτές εκδίδεται άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί, με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις (εξαγωγές σε τρίτες χώρες ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις) και για τις υπόλοιπες ανάλογα την ημερομηνία υποβολής τους.
Ο προσωρινός έλεγχος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την παραλαβή των αρχείων και το σχετικό ΑΦΕΚ πρέπει να εκδοθεί εντός μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ειδικά για τις ΔΟΥ εκείνες για τις οποίες οι προς έλεγχο υποθέσεις υπερβαίνουν τις 50, ο προσωρινός έλεγχος μπορεί να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: