Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 5,5% μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών


Τη δημοσίευση τριμηνιαίων στοιχείων για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων εγκαινίασε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με αυτά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011. Η μείωση ακολουθεί αυτή των αποδοχών των εργαζομένων που αγγίζει το 15,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας απέναντι στην αλλοδαπή ήταν 5,7 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 8,8 δισ. ευρώ) υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου -ως αποτέλεσμα της αύξησης των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών- και της αύξησης των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) μειώθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 37,2 δισ. ευρώ σε 35,2 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται σε μείωση κατά 15,6% των αποδοχών των εργαζομένων, η οποία εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση στο καθαρό εισόδημα περιουσίας και τις τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράττονται.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μειώθηκε κατά 6,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 41,7 δισ. ευρώ σε 38,9 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά ήταν -10,5% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με -12,0% το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 33,1% σε σύγκριση με 41,1% το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Τέλος, οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανέρχονταν σε 4,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2011 που ήταν 4,6 δισ. ευρώ.

www.tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: