Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Συγκινητική έκκληση των Ελληνοφώνων της Κάτω Ιταλίας προς το Ευρωκοινοβούλιο!ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εμείς,
οι Έλληνες της Ιταλικής Καλαβρίας, που ήρθαμε εδώ από την Ελλλάδα πριν χιλιάδες χρόνια, απευθυνόμαστε σ’ Εσάς Ευρωπαίοι και Σας λέμε:
ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αν σήμερα η Ελλάδα είναι στο χείλος της αβύσσου, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως στα εδάφη και τη θάλασσα ζουν σήμερα μόνον 10 εκατομμύρια Έλληνες και δεν κατορθώνουν να παράγουν τόσα όσα απαιτούν οι κανόνες της πλούσιας Ευρώπης.
Αυτοί είναι απόγονοι ενός πολιτισμού, του πιο πολύτιμου του κόσμου.
Ας βοηθήσουμε τους Έλληνες πριν...

εξαφανιστούν μέσω φυγής στη διασπορά από την υπέροχη πατρίδα τους.

Να τους βοηθήσουμε ΤΩΡΑ!
Για το Circolo Apodiafazzi
Καθηγητής Franco Mosino-Filelleno
Δόκτωρ Carmelo Giuseppe Nucera
Για την Υπεράσπιση και Διάδοση της Γλώσσας και του Πολιτισμού Ελλήνων καλαβρίας
Via Vescovado 89033 Bova- Reggio Calabria – Italia

APPELLO DEI GRECI D’ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO
Noi, Greci della Penisola Calabrese dell’Italia, qui da millenni venuti dalla Grecia,ci rivolgiamo a Voi. Uomini d’Europa, e Vi diciamo:
SALVATE LA GRECIA!
Se oggi la Grecia è sull’orlo dell’abisso, ciò è dovuto al fatto che su di un territorio e su un mare sconfinato vivono oggi soltanto dieci milioni di abitanti, e non ce la fanno a produrre tanto da poter obbedire alle norme dell’Europa ricca…..
Essi sono gli eredi della civiltà più qualificata e più degna di lode del mondo.
Aiutiamo i Greci, prima che essi scompaiano travolti nella fuga e nella diaspora dalla loro meravigliosa Patria.
AIUTIAMOLI PRESTO!
Per Il Circolo Apodiafazzi
Prof. Franco Mosino-Filelleno
Dott. Carmelo Giuseppe Nucera
Per la Difesa e la Valorizzazione
della Lingua e Cultura Greco-Calabra
BIBLIOTECA F.MOSINO –FILELLENO-BOVA
Via Vescovado 89033 Bova- Reggio Calabria – Italia
www.apodiafazzi.it apodiafazzi@alice.it 00393452542506 Fax 0030096545990 carmelogiusnucer
Mέσω "letteradaatene"

www.sibilla-gr-sibilla.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: