Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

Κατά του φράγματος Αγίου Νικολάου Αράχθου το ΤΕΕ Ηπείρου.Η Διοικούσα Επιτροπή του τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε ειδική συνεδρίασή της συζήτησε το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που αυτές τις ημέρες συζητείται στη Βουλή.


Επικεντρώνοντας στα άρθρα 52 και 56 (Ρυθμίσεις θεμάτων ενέργειας από υδροηλεκτρικά έργα) θα ήθελε να κάνει τις εξής παρατηρήσεις και επισημάνσεις.Στο άρθρο 52 ρυθμίζονται θέματα που εκ πρώτης όψεως παρουσιάζονται να είναι εννοιολογικά και θέματα ορισμών και ονοματολογίας.  

Έτσι με βάση την πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας είναι σωστό να κατατάσσονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα Υ/Η έργα με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 15 MW. Θα περιμέναμε όμως το κάθε έργο που χρησιμοποιεί Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας και έχει επιπτώσεις περιβαλλοντικές, να αντιμετωπίζεται όχι μόνο με κριτήριο την πηγή ενέργειας αλλά με το μέγεθός του και τις επιπτώσεις του. 
Αυτό ήταν και το πνεύμα των ισχυόντων μέχρι σήμερα διατάξεων που κατέτασσαν στις ΑΠΕ τα Υ/Η έργα με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη από 15 MW.Είναι απόλυτα λογικό ένα μεγάλο έργο να έχει μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ένα μικρότερο. Έτσι επιβάλλεται, στον σχεδιασμό του, να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να είναι συμβατό με την ανάπτυξη χωρίς να καταστρέφει ή προσβάλει το περιβάλλον και την ταυτότητα του τόπου.

Πιστεύουμε ότι οι διευκολύνσεις και τα κίνητρα που οι νόμοι παρέχουν για τη χρησιμοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το μέγεθος και τις επιπτώσεις των έργων και όχι μόνο με την πηγή ενέργειας, ανεξάρτητα ποια είναι αυτή ( υδραυλική, αιολική, ηλιακή κλπ).Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου αναφέρεται ότι λόγος για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα μεγάλα Υ/Η έργα και την κατάταξή τους στις ΑΠΕ με όλες τις ευνοϊκές γι' αυτά διατάξεις είναι και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 58 του ν. 998/79, που σήμερα ισχύει. 

Το άρθρο αυτό παρέχει το δικαίωμα για την κατασκευή φραγμάτων, τεχνιτών λιμνών κλπ μόνο σε κρατικό φορέα με επεμβάσεις σε δημόσιες δασικές εκτάσεις και όχι σε ιδιώτες περιλαμβανομένης και της ΔΕΗ ΑΕ. Αντί λοιπόν να εντάσσονται τα μεγάλα Υ/Η έργα σε ΑΠΕ για να αποφευχθεί αυτή η διάταξη θα ήταν ειλικρινέστερο να τροποποιηθεί το άρθρο αυτό του νόμου 998/79.

Στο άρθρο 56 ρυθμίζονται θέματα και επιβάλλονται αποφάσεις στην διοίκηση ουσιαστικά καταργώντας κάθε έννοια ορθολογικού και δημοκρατικού σχεδιασμού όταν εισάγονται διατάξεις τουλάχιστον αυθαίρετες και επιλήψιμες.Θεωρούμε αδιανόητο να υπερισχύουν των εγκεκριμένων Περιφερειακών σχεδιασμών μελέτες που είναι παλαιότερες, που δεν έχουν καν εγκριθεί απλά έχουν παραληφθεί, και μάλιστα μόνο αυτή η αναφορά να επιβάλει την υποχρεωτική έγκριση εντός είκοσι ημερών των επενδυτικών σχεδίων που μπορεί ακόμη και δικαστικά να έχουν ακυρωθεί.Είναι αδύνατον να γίνουν αποδεκτά τέτοια λογικά άλματα και ακροβατισμοί που κακοποιούν τον «ορθό λόγο» και εγείρουν υπόνοιες μεροληψίας.

Η επιχειρηματολογία και ιδίως οι κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν τόσο σοβαρά θέματα πρέπει να υπηρετούν απαρέγκλιτα την διαφάνεια, την αμεροληψία και τον ορθολογικό και δημοκρατικό σχεδιασμό που διασφαλίζεται από τις διαδικασίες έγκρισης και αποδοχής του.Το ελεύθερο επιχειρείν είναι, όπως και εσείς πιστεύουμε ότι συμμερίζεστε, διαφορετικό από το ασύδοτο επιχειρείν.

Η προσπάθεια και καθήκον της πολιτικής ηγεσίας είναι η θέσπιση κανόνων που να θωρακίζουν και προωθούν το πρώτο και να αποτρέπουν το δεύτερο.Θεωρούμε ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 52 και ειδικά του άρθρου 56 να τροποποιηθούν ριζικά (πλήρως) ώστε και το κοινωνικό συμφέρον να υπηρετείται και η προστασία του περιβάλλοντος να επιβάλλεται και οι σχεδιασμοί να είναι ισχυροί, αναμφισβήτητοι και εφαρμόσιμοι, χωρίς εκπτώσεις, μέσα από χρηστή και αψεγάδιαστη νομοθέτηση και άσκηση διοίκησης.

Για την Διοικούσα Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 


Χρίστος Παπαβρανούσης


Δεν υπάρχουν σχόλια: