Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012

Κομισιόν: «Πράσινο» για ένεση 52 εκ. ευρώ από Δημόσιο στα ΕΛΤΑΔιαβάστε το υπόμνημα της Επιτροπής


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη, με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, επιχορήγηση ύψους 52 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής τους και τη βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αυτό συμβιβάζεται με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς δεν συνιστά υπεραντιστάθμιση υπέρ των ΕΛΤΑ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δράσεις εκσυγχρονισμού που χρηματοδοτούνται με το μέτρο αυτό, έχουν ως στόχο τη διεύρυνση του φάσματος των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές, την αύξηση της διαθεσιμότητας των υφιστάμενων υπηρεσιών και την υποστήριξη της παροχής νέων υπηρεσιών σε σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό χρηστών, καθώς και τη μείωση του κόστους της δημόσιας υπηρεσίας.
Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η επιχορήγηση θα επιτρέψει στα ΕΛΤΑ να καλύψουν εν μέρει το κόστος εκσυγχρονισμού της υποδομής δημόσιας υπηρεσίας και να αποκομίσουν ένα εύλογο κέρδος στη διάρκεια ζωής των επιδοτούμενων επενδύσεων, δηλαδή την περίοδο 2012-2021.


www.paspaase.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: