Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: Επιδοτούμενα δάνεια και επιδότηση επιτοκίου ως 100% στα δάνεια για αγορά γης.


Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Γεωργίας, όσοι νέοι αγρότες (ηλικίας από 18 έως 40 ετών) θελήσουν να αγοράσουν γη για να αυξήσουν τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις τους, μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο (μέχρι ενός ποσού) αν βρίσκονται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και να έχουν επιδότηση 70% στο επιτόκιο τους αν βρίσκονται σε πεδινές περιοχές. Συγκεκριμένα επιδοτείται το επιτόκιο δανείου για αγορά γεωργικής γης κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας και σε τέτοια απόσταση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης η οποία έχει στόχο:- Τη δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης. Την εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία παρεμβάλλονται στην υφιστάμενη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο.
- Την πραγματοποίηση επένδυσης εντός διετίας από την ένταξη στο πρόγραμμα, η οποία θα έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εξεταζόμενη αυτοτελώς.
- Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ για τους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τα 2 5.000 ευρώ για τους κατοίκους κανονικών περιοχών.
Ο δανειοδοτούμενος αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάρκεια 10 ετών να διατηρήσει την ιδιότητα του αγρότη, να παραμείνει μόνιμος κάτοικος των αγροτικών περιοχών, να διατηρήσει στην κατοχή του το αγροτεμάχιο για το οποίο επιδοτήθηκε.
Το πρόγραμμα της αγοράς γης είναι σταθερό πρόγραμμα ανεξαρτήτου κοινοτικών προγραμμάτων. Δηλαδή, όταν αποφασίσει να αγοράσει ο αγρότης ένα χωράφι ή χωράφια, μπορεί την οποιαδήποτε χρονική στιγμή να πάρει την επιδότηση που του αντιστοιχεί και έχει ο ίδιος το δικαίωμα.
Χορηγούνται στους νέους αγρότες μακροπρόθεσμα δάνεια για την αγορά γης, καθώς και των αγροτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την αγροτική εκμετάλλευση. Η επιδότηση επιτοκίου δανείου είναι 70% για τις πεδινές περιοχές και 100% για τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές
Την επιδότηση δικαιούνται όλοι οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος και πληρούν τις προϋποθέσει της ιδιότητας του αγρότη.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση.
Όσο λιγότερα στρέμματα διαθέτει σήμερα ένας αγρότης, τόσο περισσότερα μόρια θα αποκτά.
- 100 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι αγρότες ηλικίας έως 35 ετών και οι νέοι αγρότες.
- 200 μόρια θα λαμβάνουν οι νέοι ηλικίας έως 35 ετών με επιπλέον πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- 180 μόρια θα λαμβάνουν οι άνεργοι και οι νέοι έως 35 ετών.
- 60 μόρια οι επαγγελματίες αγρότες (εγγεγραμμένοι ΣΤΟ μητρώο).
- 50 μόρια οι αγρότες των οποίων η γη συνορεύει με τις εκτάσεις που θα διανεμηθούν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προηγείται ο νεότερος ηλικιακά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα (όπως συνεταιρισμοί) με τα περισσότερα μέλη (για τα νομικά πρόσωπα δεν ισχύει το πλαφόν των 100 στρεμμάτων). 
Για προϊόντα ή τρόφιμα εντός «καλαθιού» της οικείας περιφέρειας με βάση το στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί, ο παραγωγός θα λαμβάνει 100 μόρια, για εκείνα εκτός «καλαθιού» 50 μόρια, όσα και για καλλιέργεια ζωοτροφών.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος αγρότης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σύνδεσμο www.opekepe.gr/agrotemaxia.asp, μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του και να βλέπει τα μόρια του αλλά και τα διαθέσιμα αγροτεμάχια στην περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται.

Ύψος επιδότησης.
Για τους νέους αγρότες μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών χορηγούνται δάνεια άτοκα, ήτοι το εφαρμοζόμενο επιτόκιο επιδοτείται 100%.
Για τους νέους αγρότες κατοίκους πεδινών περιοχών το επιτόκιο των δανείων επιδοτείται 70%, το ποσοστό νοείται σε σχέση με τα επιτόκια των αντίστοιχων δανείων που χορηγούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος για τους ίδιους σκοπούς.
Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 40.000 ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και τα 2 5.000 ευρώ για τους μόνιμους κατοίκους των λοιπών περιοχών. Ο υποψήφιος δανειολήπτης θα πρέπει να καταθέσει μελέτη βιωσιμότητας (συντάσσεται από γεωπόνο-μελετητή) για την αγορά γης, στη Διεύθυνση Γεωργίας της περιοχής του. Στη συνέχεια λαμβάνει βεβαίωση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης του επιτοκίου από τη Διεύθυνση Γεωργίας και την καταθέτει στην τράπεζα. Η τράπεζα (ΑΤΕ, Εθνική, Πειραιώς), με βάση τα ισχύοντα τραπεζικά κριτήρια -που αφορούν τη φερεγγυότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου δανειολήπτη, θα εγκρίνει τη χορήγηση του δανείου ή θα απορρίψει την αίτηση δανειοδότησης. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων για αγορά γης φτάνει τα 20 χρόνια και το επιτόκιο διαμορφώνεται στα επίπεδα του 7,5% με 8%. Αν η επιδότηση είναι 100%, σημαίνει ότι το δάνειο είναι άτοκο. Αν η επιδότηση του επιτοκίου είναι 70%, τότε αν το ονομαστικό επιτόκιο της τράπεζας είναι 8% ο αγρότης θα επιβαρυνθεί με 2,4%. Ας σημειωθεί ότι με ανάλογα ποσοστά επιδοτούνται και τα επιτόκια στα δάνεια για αγορά εξοπλισμού (π.χ. αγορά τρακτέρ, αλωνιστικής μηχανής, καλλιεργητή κλπ.). Στην περίπτωση εξοπλισμού η επιδότηση αφορά δάνεια έως 10.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5-7 χρόνια. Επίσης επιδοτείται (με τα ίδια ποσοστά) και το επιτόκιο στα δάνεια για αγορά ή κατασκευή αγροτικών κτιρίων (αποθήκες κλπ.). Και εδώ η επιδότηση αφορά δάνεια έως 10.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής είναι από 5-7 χρόνια. Επίσης επιδοτείται (με τα ίδια ποσοστά) και το επιτόκιο στα δάνεια για αγορά ή κατασκευή αγροτικών κτιρίων (αποθήκες κλπ.). Και εδώ η επιδότηση αφορά δάνεια έως 10.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής τους είναι έως 10 χρόνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: