Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020

Πίνακας με όλες τις αλλαγές των ονομάτων των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας


Σε χάρτη του 1880 καταγράφονται τα χωριά και οι οικισμοί της Θεσπρωτίας με τα παλαιά τους ονόματα. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα σχεδόν τα βιβλία, τα προσωπικά ημερολόγια, στις επιστολές, στους χάρτες κ.λ.π. που είχαν συνταχθεί στο παρελθόν. Σημειωτέον ότι οι πρώτες μετονομασίες χωριών και οικισμών στην Ήπειρο έγιναν το 1924 και οι τελευταίες το 1981. Ακολουθεί πίνακας των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας,  που έχει αλλάξει το όνομά τους, βάσει της παλαιάς ονομασίας, με δεδομένη τη διοικητική διαίρεση, που ίσχυε τότε,, αλλά και πίννακας των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας,  που έχουν αλλάξει το όνομα τους,  βάσει της νέας ονομασίας, με δεδομένη τη διοικητική διαίρεση, που ίσχυε τότε.
  • Πίνακας των χωριών και των  οικισμών της Θεσπρωτίας με αλφαβητική σειρά, βάσει της παλαιάς ονομασίας
Μετονομασίες των χωριών της Ηπείρου
Παλαιό όνομα      Νέο όνομα         Περιοχή              Έτος μετονομασίας
Άγιος Αρσένιος      Κυπάρισσος       Φιλιατών             1960
Αμυγδαλέα         Καλλιθέα            Σουλίου               1957
Αράχοβα             Ριζόν     Φιλιατών             1959
Αρβενίτσα          Αργυρότοπος    Φιλιατών             1928
Αχούρια               Αγία Βαρβάρα Φιλιατών             1957
Αχούρια Αγίου Νικολάου       Άγιος Νικόλαος       Φιλιατών                     1928
Αχούρια Αγίων Πάντων     Άγιοι Πάντες Φιλιατών                 1928
Αχούρια Βαβουρίου       Πλάτανος            Φιλιατών             1965
Βαρμόβα             Φτέρη   Παραμυθίας      1928
Βάρφανη            Παραπόταμος   Φιλιατών             1928
Βέλιανη               Χρυσαυγή           Σουλίου               1959
Βερνίκο                Βερενίκη             Παραμυθίας      1927
Βίλια                   Άγιος Δονάτος  Φιλιατών             1928
Βλαχώρι               Πολύδροσο        Σουλίου               1957
Βοϊνίκο                  Προδρόμι            Παραμυθίας      1927
Βορτόπια            Αναβρυτός         Φιλιατών             1959
Βράστοβο           Παλαιόκαστρο Μαργαριτίου    1927
Βρατίλα               Δίλοφο Θυάμιδος            1963
Βρέστα                    Αμπέλια               Φιλιατών             1927
Γαρδίκι                     Άγιος Γεώργιος Φιλιατών             1959
Γιαννούζι             Αχερουσία          Μαργαριτίου    1927
Γκούρζα               Παλιοκκλήσι      Φιλιατών             1927
Γλάβιτσα             Αυλότοπος         Παραμυθίας      1928
Γλουμποτσάρι   Μακρυχώρα      Φιλιατών             1927
Γλούστα               Πλαγιά Φιλιατών             1959
Γορίτσα                Σταυροχώρι      Μαργαριτίου    1927
Γράβα                      Βουνοσπηλιά    Φιλιατών             1927
Γράσδανη           Καταμάχη           Παραμυθίας      1929
Δράγανη             Αμπελιά               Σουλίου               1958
Δραγουμί            Ζερβοχώρι          Παραμυθίας      1929
Ζελεσό                     Ξηρόλοφος         Παραμυθίας      1927
Θανάτικα            Μέλισσα             Φιλιατών             1963
Καλπάκι               Ελαία    Φιλιατών             1928
Κάργιανη            Αχλαδιά               Φιλιατών             1928
Καρτέρεζα          Καρτέρι               Μαργαριτίου    1927
Κάτω Ξέχωρο     Βρυσούλα           Φιλιατών             1964
Κερτέριζα           Καρτέρι               Παραμυθίας      1927
Κοκκίνιστα         Κοκκινιά              Φιλιατών             1928
Κορτέσι                Μεσοβούνιον   Παραμυθίας      1955
Κορύστιανη       Φροσύνη             Παραμυθίας      1927
Κουσοβίτσα       Αγία Μαρίνα Θυάμιδος                               1953
Κούτσι               Βρυσούλα           Φιλιατών             1928
Κούτσι                  Πολυνέρι             Θυάμιδος            1955
Κωστάνα             Μηλέα Φιλιατών             1959
Λαμπανίτσα      Ελαταριά            Παραμυθίας      1928
Λέδεζδα              Λαδοχώρι           Φιλιατών             1927
Λιβίκιστα            Ζωτικό Παραμυθίας       1928
Λιγοράτι              Καταβόθρα        Μαργαριτίου    1927
Λιδίζδα                Ασπροκκλήσι    Φιλιατών             1927
Λίμποβο              Κρυονέριον        Φιλιατών             1959
Λιογκάτι              Αγορά  Παραμυθίας      1927
Λομποβίστρα    Ποταμιά              Φιλιατών             1963
Λύκος                    Χαραυγή             Φιλιατών             1955
Λυκούρσι            Μεσοπόταμος  Μαργαριτίου    1927
Μάζι                 Πολύδωρο          Παραμυθίας      1929
Μαντζάρι            Άγιος Αρσένιος Φιλιατών             1958
Μενίνα           Νεράιδα              Παραμυθίας      1955
Μορφάτι             Μόρφι  Μαργαριτίου    1927
Μουζακάτι         Μουζακέικα      Μαργαριτίου    1927
Μούρτος             Σύβοτα Θεσπρωτίας       1940
Μουτσάλα         Νεροχώρι            Φιλιατών             1928
Μπεσερέ             Γεφύρι  Μαργαριτίου    1927
Μπιρμπίλι           Αηδόνι Μαργαριτίου    1927
Μποροβάρι        Κυρά Παναγιά  Παραμυθίας      1927
Μπράνια             Μαρίνα               Φιλιατών            1927
Μύλοι                    Σμέρτος               Φιλιατών             1963
Νέα Σέλλιανη    Κρυσταλλοπηγή               Παραμυθίας      1955
Νεμίτσα               Βουβοπόταμος Μαργαριτίου    1928
Νέστα         Φασκομηλιά      Φιλιατών             1928
Ντόλιανη            Γεροπλάτανος  Φιλιατών             1955
Ξέχωρο Ζεϊνέλ      Κάτω Ξέχωρο     Φιλιατών             1927
Ξέχωρο Μέμκου               Άνω Ξέχωρο       Φιλιατών             1927
Ξέχωρο Ντέμι          Ξέχωρον              Φιλιατών             1927
Οσδίνα                    Πέντε Εκκλησιές               Παραμυθίας      1927
Παλιάμπελα           Καλλιθέα            Φιλιατών             1957
Παλιοκουτσάτι       Εικόνισμα           Παραμυθίας      1927
Παράβρυσον             (Πλησεβίστα)        Πλαίσιο                Θυάμιδος            1929
Πέστιανη             Κρυόβρυση        Θυάμιδος            1955
Πιτσαρί                        Αετός   Φιλιατών             1928
Πλαγιά                      Κεφαλοχώριον Φιλιατών             1961
Πλησεβίστα       Παράβρυσο       Φιλιατών             1928
Πόβλα                        Αμπελώνας        Φιλιατών             1959
Πόποβο                Αγία Κυριακή Σουλίου  Θεσπρωτίας       1928
Πράδαλλα          Παρδαλίτσα      Παραμυθίας      1927
Ρετσάτι                Τροπαιούχος     Φιλιατών             1927
Ρύζιανη                Άγιος Γεώργιος Θυάμιδος            1953
Σαλίστα               Λάκκα Θυάμιδος            1929
Σαμέτια               Άγιος Δομινάτος             Παραμυθίας      1927
Σαράτι                            Μύλοι   Θυάμιδος            1955
Σέλλιανη             Αγία Μαύρα      Παραμυθίας      1955
Σκέφερη              Μύλοι   Φιλιατών             1928
Σκλιάβη               Άγιος Αρσένιος Φιλιατών             1960
Σκουπίτσα          Άγιος Γεώργιος Παραμυθίας      1955
Σκουπίτσα          Κεστρίνη             Φιλιατών             1957
Σμοκοβίνα          Συκοχώρι             Μαργαριτίου    1927
Σπαθαράτι         Σπαθαραίοι       Μαργαριτίου    1927
Σπάρταρη           Τρικόρυφο         Θυάμιδος            1929
Σπλάντζα             Αμμουδιά           Μαργαριτίου    1928
Στάνοβο              Μανδρότοπος  Παραμυθίας      1927
Ταμπάνια            Θέμελο Μαργαριτίου    1927
Τσαρακλιμάνι                  Παλιάμπελα      Φιλιατών             1955
Τσιμπουκάτικα                Πέραμα               Φιλιατών            1963
Τσιφλίκι               Ραχούλι               Παραμυθίας      1927
Τσιφλίκι Γκούρζας           Κάτω Παλιοκκλήσι          Φιλιατών             1927
Τσουρίλα            Αμυγδαλέα        Παραμυθίας      1955
Φατήρι                                          Κερασοχώρι Φιλιατών  1955
******************************************************
  • Πίνακας των χωριών και των οικισμών της Θεσπρωτίας με αλφαβητική σειρά, βάσει της νέας ονομασίας

Νέο όνομα         Παλαιό όνομα  Περιοχή              Έτος μετονομασίας
Αγία Βαρβάρα Φιλιατών             Αχούρια               Θεσπρωτίας       1957
Αγία Κυριακή Σουλίου                 Πόποβο                Θεσπρωτίας       1928
Αγία Μαρίνα Θυάμιδος               Κουσοβίτσα       Θεσπρωτίας       1953
Αγία Μαύρα      Σέλλιανη             Παραμυθίας      1955
Άγιοι Πάντες Φιλιατών                 Αχούρια Αγίων Πάντων Θεσπρωτίας       1928
Άγιος Αρσένιος Μαντζάρι            Φιλιατών             1958
Άγιος Αρσένιος Σκλιάβη               Φιλιατών             1960
Άγιος Γεώργιος                      Γαρδίκι Φιλιατών             1959
Άγιος Γεώργιος                        Ρύζιανη                Θυάμιδος           1953
Άγιος Γεώργιος                         Σκουπίτσα          Παραμυθίας      1955
Άγιος Δομινάτος              Σαμέτια               Παραμυθίας      1927
Άγιος Νικόλαος                Αχούρια Αγίου Νικολάου            Φιλιατών             1928
Αγορά                             Λιογκάτι              Παραμυθίας      1927
Αετός                              Πιτσαρί                Φιλιατών             1928
Αηδόνι                          Μπιρμπίλι           Μαργαριτίου    1927
Αμπελιά                  Δράγανη             Σουλίου               1958
Αμπέλια                    Βρέστα Φιλιατών             1927
Αμπελώνας            Πόβλα  Φιλιατών             1959
Αμυγδαλέα        Τσουρίλα            Παραμυθίας      1955
Αναβρυτός          Βορτόπια            Φιλιατών             1959
Ανθούσα                           Ράπεζα Μαργαριτίου    1927
Άνω Παλιοκκλήσι            Γκούρζα               Φιλιατών             1927
Αργυρότοπος            Αρβενίτσα          Φιλιατών             1928
Ασπροκκλήσι                 Λιδίζδα Φιλιατών             1927
Αυλότοπος                 Γλάβιτσα             Παραμυθίας      1928
Αχερουσία          Γιαννούζι             Μαργαριτίου    1927
Αχλαδιά               Κάργιανη            Φιλιατών             1928
Βερενίκη             Βερνίκο                Παραμυθίας      1927
Βουνοσπηλιά    Γράβα   Φιλιατών             1927
Βρυσούλα           Κάτω Ξέχωρο     Φιλιατών             1964
Βρυσούλα           Κούτσι  Φιλιατών             1928
Γερωπλάτανος               Ντόλιανη            Φιλιατών             1955
Γεφύρι                           Μπεσερέ             Μαργαριτίου    1927
Δίλοφο                         Βρατίλα               Θυάμιδος            1963
Δονάτος              Βίλια     Φιλιατών             1928
Εικόνισμα           Παλιοκουτσάτι Παραμυθίας      1927
Ελαία                          Καλπάκι               Φιλιατών             1928
Ελαταριά            Λαμπανίτσα      Παραμυθίας      1928
Ελευθέριο           Σενίτσα                Μαργαριτίου    1928
Ζερβοχώρι          Δραγουμί            Παραμυθίας      1929
Ζωτικός                Λιβίκιστα           Παραμυθίας      1928
Θέμελο                         Ταμπάνια            Μαργαριτίου    1927
Καλλιθέα            Αμυγδαλέα        Σουλίου               1957
Καλλιθέα            Παλιάμπελα      Φιλιατών             1957
Καρτέρι               Καρτέρεζα          Μαργαριτίου    1927
Καρτέρια            Κερτέριζα           Παραμυθίας      1927
Καταβόθρα        Λιγοράτι              Μαργαριτίου    1927
Καταμάχη                   Γράσδανη           Παραμυθίας      1929
Καταρράκτης                    Γλύζιανη              Δωδώνης             1955
Κάτω Παλιοκκλήσι          Τσιφλίκι Γκούρζας           Φιλιατών             1927
Κερασοχώρι              Φατήρι Φιλιατών             1955
Κεστρίνη             Σκουπίτσα          Φιλιατών             1957
Κεφαλάρι              Αρίλα    Μαργαριτίου    1927
Κεφαλοχώριον                Πλαγιά Φιλιατών             1961
Κοκκινιά              Κοκκίνιστα         Φιλιατών             1928
Κοτρώνι               Κέναλη Μαργαριτίου    1927
Κρυόβρυση        Πέστιανη             Θυάμιδος            1955
Κρυονέριον                      Λίμποβο              Φιλιατών             1959
Κρυσταλλοπηγή               Νέα Σέλλιανη    Παραμυθίας      1955
Κυπάρισσος                     Άγιος Αρσένιος Φιλιατών             1960
Κυρά Παναγιά                   Μποροβάρι       Παραμυθίας      1927
Λαδοχώρι                               Λέδεζδα              Φιλιατών             1927
Λάκκα                            Σαλίστα               Θυάμιδος           1929
Μακροχώρα                     Γλουμποτσάρι   Φιλιατών             1927
Μανδρότοπος                      Στάνοβο              Παραμυθίας      1927
Μαρίνα                           Μπράνια            Φιλιατών             1927
Μέλισσα                             Θανάτικα            Φιλιατών             1963
Μεσοβούνι                         Κορτέσι                Παραμυθίας     1955
Μεσοπόταμος                    Λυκούρσι            Μαργαριτίου    1927
Μηλέα Κωστάνα             Φιλιατών             1959
Μόρφι  Μορφάτι             Μαργαριτίου    1927
Μουζακέικα                          Μουζακάτι         Μαργαριτίου    1927
Μούρτος                                  Βόλια ή Μούρτος            Φιλιατών             1927
Μύλοι                              Σαράτι  Θυάμιδος            1955
Μύλοι                              Σκέφερη              Φιλιατών             1928
Νεράιδα              Μενίνα Παραμυθίας      1955
Νεροχώρι            Μουτσάλα         Φιλιατών             1928
Ξέχωρο                    Ξέχωρο Ντέμι    Φιλιατών             1927
Ξέχωρον Άνω     Ξέχωρο Μέμκου               Φιλιατών             1927
Ξηρόλοφος         Ζελεσό Παραμυθίας      1927
Παλιάμπελα      Τσαρακλιμάνι   Φιλιατών             1955
Παράβρυσον     Πλησεβίστα       Φιλιατών             1928
Παραπόταμος   Βάρφανη            Φιλιατών             1928
Παρδαλίτσα      Πράδαλλα          Παραμυθίας      1927
Πέντε Εκκλησιές               Οσδίνα Παραμυθίας      1927
Πέραμα               Τσιμπουκάτικα                Φιλιατών             1963
Πέρδικα               Αρπίτσα               Μαργαριτίου    1927
Πλαγιά                      Γλούστα               Φιλιατών             1959
Πλαίσιο                Παράβρυσο (Πλησεβίστα)          Θυάμιδος            1929
Πλάτανος            Αχούρια Βαβουρίου       Φιλιατών             1965
Πολύδροσο        Βλαχώρι               Σουλίου               1957
Πολύδωρο          Μάζι      Παραμυθίας      1929
Πολυνέριο          Κούτσι  Θυάμιδος            1955
Ποταμιά              Λομποβίστρα    Φιλιατών             1963
Προδρόμι            Βοϊνίκο Παραμυθίας      1927
Ραχούλι               Τσιφλίκι               Παραμυθίας      1927
Ριζό                                 Αράχοβα             Φιλιατών             1959
Σμέρτος               Μύλοι   Φιλιατών             1963
Σπαθαραίοι       Σπαθαράτι         Μαργαριτίου    1927
Σταυροχώρι       Γορίτσα                Μαργαριτίου   1927
Σύβοτα                 Μούρτος             Θεσπρωτίας       1940
Τρικόρυφο         Σπάρταρη           Θυάμιδος            1929
Τροπαιούχος     Ρετσάτι                Φιλιατών             1927
Τσεκούρι             Τσεκουράτι        Μαργαριτίου    1927
Φασκομηλιά      Νέστα   Φιλιατών             1928
Φροσύνη             Κορύτιανη          Παραμυθίας      1927
Φτέρη                    Βαρμόβα             Παραμυθίας      1928
Χαραυγή             Λύκος   Φιλιατών             1955
Χρυσαυγή           Βέλιανη               Σουλίου               1959


http://katoci.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: