Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Η απογραφή αλλάζει τον εκλογικό χάρτη στην Ήπειρο. Ποιοί Νομοί επηρεάζονται!!!

Η απογραφή πληθυσμού είναι διαδικασία σε εξέλιξη.  Με εντελώς διαφορετικό  τρόπο αυτή την φορά αλλά με το ίδιο ζητούμενο. Να δούμε πόσοι είμαστε..

Ο πληθυσμός πέρα από κριτήριο χρηματοδότησης των Δήμων ορίζει τον αριθμό εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια αλλά και τον αριθμό βουλευτικών εδρών.

Με την απογραφή να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τυχόν μεταβολές στις έδρες των εκλογικών περιφερειών λόγω της μεταβολής του πληθυσμού από την προηγούμενη απογραφή του 2011. Οι αυξομειώσεις, που είναι δεδομένο πως θα υπάρχουν, θα έχουν τελικά αντίκτυπο στην κατανομή των εδρών και στον σχεδιασμό όλων των κομμάτων, τα οποία αλλού θα χάνουν και αλλού θα κερδίζουν έδρες. 

Η «Καθημερινή» παρουσιάζει μία πρώτη εκτίμηση για την μεταβολή του πληθυσμού και τις αλλαγές στον εκλογικό χάρτη.

Βάση των στοιχείων αυτών οι Νομοί που επηρεάζονται στην Ήπειρο είναι της Θεσπρωτίας και της Άρτας.

Πρόκειται για τις δύο εκλογικές περιφέρειες που χάνουν μία έδρα. Έτσι η Θεσπρωτία γίνεται μονοεδρική και η Άρτα διεδρική.

Σήμερα η πρώτη έχει δύο βουλευτές και η δεύτερη εκλέγει τρεις βουλευτές.

https://www.epiruspost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: