Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

Ερώτηση του Χρήστου Γκόκα σχετικά με τη συγκομιδή και εμπορία των ακτινιδίων

Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κατά τη διαδικασία συγκομιδής, εμπορίας και εξαγωγής των ακτινιδίων.

Αρχικά υπενθύμισε τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί από την έκδοση της υπ’ αριθμ.: 9475/136897/10-10-2018 Υπουργικής Απόφασης, καθώς σύμφωνα με την οποία οι συσκευασίες για το ακτινίδιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κιλά. Όμως τέτοιος περιορισμός δεν υπάρχει στον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 543/2011, ούτε σε κάποια Νομοθεσία, αλλά ούτε εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κανένα φρούτο.

Ταυτόχρονα τονίζει ότι με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση επιτρέπεται η εισαγωγή ακτινιδίων στην Ελλάδα από Κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, χωρίς περιορισμό στο βάρος της συσκευασίας, ενισχύοντας έτσι τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και αυτών των άλλων χωρών.

Επίσης αναφέρει ότι παρόλο που στην περιοχή της Άρτας, στο ξεκίνημα, λόγω και της μειωμένης παραγωγής, είναι καλές οι τιμές για τους παραγωγούς, οι οποίοι κυρίως καλλιεργούν και εξάγουν ακτινίδια της ποικιλίας HAYWARD, η περίοδος συγκομιδής περιορίζεται λόγω καθυστερήσεων για την ωρίμανση αλλά και για τη διασφάλιση των απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Επιπρόσθετα διαπιστώνει ότι οι παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από τους περιορισμούς της νομοθεσίας και πρακτικά προβλήματα όπως την εύρεση εργατών γης, τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων και τον μικρό αριθμό συσκευαστηρίων. Όλα αυτά μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα, στην πορεία, να μειωθούν οι τιμές ή να μείνουν αδιάθετες ποσότητες ακτινιδίων.


Ο κ. Γκόκας επισημαίνοντας την επιβεβλημένη ανάγκη στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών ακτινιδίων, αλλά και γενικότερα του πρωτογενή τομέα, θέτει ερωτήματα στον αρμόδιο Υπουργό για το πώς θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα συγκομιδής και διάθεσης των ακτινίδιων της Άρτας, αν προτίθεται να καταργήσει την εν λόγω Υπουργική Απόφαση για το βάρος της συσκευασίας στα 20 κιλά, αν θα προβεί σε τροποποιήσεις σχετικές με την έναρξη της συγκομιδής και τον έλεγχό της από Υπηρεσίες της Περιφέρειας, με ποιο τρόπο θα στηρίξει τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών συντήρησης σε ψυκτικούς θαλάμους αλλά και συσκευασίας στην περιοχή της Άρτας, καθώς και για τις ενέργειες και τα μέτρα για την προώθηση της συγκρότησης Ομάδων Παραγωγών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βορίδη

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στη διαδικασία συγκομιδής, εμπορίας και εξαγωγής των ακτινιδίων.»

Κύριε Υπουργέ,

Με την έναρξη της περιόδου συγκομιδής, εμπορίας και εξαγωγής των ακτινιδίων, οι παραγωγοί ακτινιδίων της Άρτας, αλλά και όλης της χώρας, βρίσκονται για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με τις συνέπειες της υπ’ αριθμ. 9475/136897/10-10-2018 Υπουργικής Απόφασης, η οποία δημιουργεί πολλές δυσκολίες και προβλήματα στην όλη διαδικασία αξιοποίησης αυτού του προϊόντος.

Παρ’ ότι οι παραγωγοί ζητούν εδώ και δύο χρόνια, από την έκδοσή της, την κατάργηση αυτής της ακατανόητης Υπουργικής Απόφασης, αυτή παραμένει σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, το αρ 4, στην παρ.1 , προβλέπει οι συσκευασίες για το ακτινίδιο να μην υπερβαίνουν τα 20 κιλά, πρόβλεψη η οποία δεν προκύπτει από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 543/2011, δεν αναφέρεται σε καμία Νομοθεσία, και δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κανένα φρούτο.

Παράλληλα, στην ίδια Υπουργική Απόφαση και στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 2, αναφέρεται ότι επιτρέπεται η εισαγωγή ακτινιδίων σε συσκευασίες καθαρού βάρους πάνω από 20 κιλά. Δηλαδή, δεν υπάρχει περιορισμός στο βάρος της συσκευασίας, για εισαγωγή ακτινιδίων στην Ελλάδα από Κράτη μέλη της Ε.Ε ή από τρίτες χώρες.

Έτσι οι περιορισμοί αφορούν μόνο τα εξαγόμενα ακτινίδια, και ιδίως την ποικιλία ΗAYWARD, που είναι η κυρίως καλλιεργούμενη ποικιλία στην Άρτα και στη χώρα μας.

Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των Ελλήνων παραγωγών και παραγωγών άλλων χωρών.

Κύριε Υπουργέ,

Η συγκυρία, με δεδομένη τη μειωμένη φετινή παραγωγή, στην περιοχή της Άρτας δίνει στο ξεκίνημα καλές τιμές για τους παραγωγούς. Όμως, προβλέπεται συμπύκνωση για τη χρονική περίοδο συλλογής, λόγω της καθυστέρησης στην εξέλιξη της ωρίμανσης και της απαιτούμενης διασφάλισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, (για βαθμό ωρίμανσης> 6,20 Brix και ξηρά ουσία> 15%)

Επιπλέον, με την υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διαθέσιμων εργατών γης.

Έτσι οι προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης για την υποχρέωση σε συσκευασία εξαγωγής μικρότερη των είκοσι (20) κιλών, σε συνδυασμό με τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων για τη διατήρηση του προϊόντος και τον μικρό αριθμό συσκευαστηρίων που υπάρχουν στην περιοχή, θα έχουν ως αποτέλεσμα στην πορεία να μειωθούν οι τιμές ή να μείνουν αδιάθετες ποσότητες ακτινιδίων, αφού περιορίζονται οι δυνατότητες εμπορίας.

Κύριε Υπουργέ,

Επειδή σ’ αυτή τη δυσμενή συγκυρία, της πολυετούς οικονομικής κρίσης που επιδεινώνεται και με την πανδημία που είναι σε εξέλιξη, η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών είναι επιβεβλημένη και αναγκαία.

Επειδή, από τις ρυθμίσεις της Ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, προκύπτει επιζήμια διάκριση για τους παραγωγούς των ακτινιδίων, έναντι άλλων προϊόντων, και αθέμιτος ανταγωνισμός με τους παραγωγούς άλλων χωρών, ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου (πρέπει να) ισχύουν οι ίδιοι κανόνες εμπορίας και διακίνησης.

Επειδή ο πρωτογενής τομέας δεν είχε μέχρι σήμερα καμία ουσιαστική στήριξη από τα μέτρα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης της δραστηριότητας, αλλά και του εισοδήματος των παραγωγών.

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ,

1) Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το μεγάλο αυτό πρόβλημα που αφορά στη συγκομιδή, την εμπορία και την εξαγωγή των ακτινιδίων της Άρτας, αλλά και της χώρας;

2) Προτίθεστε να προχωρήσετε στην άμεση κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης 9475/2018, ώστε οι συσκευασίες των ακτινιδίων για την εμπορία και εξαγωγή να μπορούν να είναι μεγαλύτερες των 20 κιλών, για να αξιοποιηθεί το μικρό διάστημα συγκομιδής της παραγωγής χωρίς μείωση του εισοδήματός τους, αλλά και για να σταματήσει η σε βάρος τους αυτή διάκριση και ο αθέμιτος ανταγωνισμός με παραγωγούς άλλων χωρών;

3) Σε ποιές ενέργειες διατίθεσθε να προβείτε σχετικά με τροποποιήσεις για τις ημερομηνίες έναρξης της συγκομιδής και τον έλεγχο πριν τη συγκομιδή των ακτινιδίων από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των ακτινιδίων που διατίθενται στο εμπόριο;

4) Με ποιά μέτρα και κίνητρα και με ποιό αναπτυξιακό σχέδιο προτίθεσθε να στηρίξετε τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη συντήρηση και τη συσκευασία των ακτινιδίων, αλλά και άλλων προϊόντων στην Άρτα;

5) Ποιός είναι ο σχεδιασμός και ποιές οι ενέργειές σας για την παροχή σύγχρονης τεχνογνωσίας στους παραγωγούς ακτινιδίων, αλλά και άλλων προϊόντων, και ποιά τα επιμέρους μέτρα για την συγκρότηση Ομάδων Παραγωγών;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Γκόκας


Δεν υπάρχουν σχόλια: