Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

Πληρώνεται από αργά το απόγευμα η ειδική ενίσχυση 3,91 ευρώ για την αιγοπροβατοτροφία

Υπεγράφη από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα η σχετική απόφαση και παραδόθηκε για να ανέβει στο σύστημα πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς, η δισκέτα που αφορά στην ειδική ενίσχυση ύψους 30,155 εκατ. ευρώ περίπου για τους αιγοπροβατοτρόφους.

Το τελικό ποσό ανά δηλωμένο ζώο διαμορφώνεται τελικά στα 3,91 ευρώ αντί του γνωστού 4ευρου που είχε ανακοινωθεί εδώ και μήνες.

Η μέχρι στιγμής ενημέρωση του Agronews θέλει τη δισκέτα να ανεβαίνει στο σύστημα πληρωμών της τράπεζας το επόμενο 3ωρο και τα χρήματα να είναι στη διάθεση των δικαιούχων μέσω των ATMs νωρίς το απόγευμα (Δευτέρα 26 Οκτωβρίου). 

Σε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται ότι ο οργανισμός, ολοκλήρωσε τον υπολογισμό πληρωμής συνολικού ποσού 29.887.590,34  ευρώ για την κρατική ενίσχυση με τη μορφή της άμεσης επιχορήγησης στον τομέα Αιγοπροβατοτροφίας, εξ αιτίας της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19), σε συνολικά 39.368 δικαιούχους παραγωγούς. Οι ενισχύσεις θα πιστωθούν, από σήμερα 26/10/2020 σταδιακά στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό, στο μέτρο των κρατικών ενισχύσεων στον πρωτογενή τομέα εκτροφής αιγοπροβάτων, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι επιλεξιμότητας:

α) οι επιλέξιμοι δικαιούχοι πρέπει να έχουν κτηνοτροφικές μονάδες με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω των ενός έτους) και να έχουν παραδώσει γάλα σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας γάλακτος το έτος 2019. Οι παραδόσεις γάλακτος επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που υποβάλλονται ετησίως στο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ή

β) πρέπει να έχουν κτηνοτροφικές μονάδες με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (ηλικίας άνω του ενός έτους) που βρίσκονται σε νησιά, όπου η παράδοση γάλακτος δεν ήταν δυνατή λόγω της έλλειψης εγκεκριμένων μονάδων επεξεργασίας γάλακτος ·

γ) πρέπει να έχουν υποβάλει, κατά το έτος αξίωσης 2019, αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για άμεσες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 · και

δ) η εκμετάλλευσή τους παρέμεινε ενεργή έως τις 31/12/2019, όπως επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Κτηνιατρικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Ισχύουν οι ακόλουθες ειδικές διατάξεις για το μέτρο που παρέχει ενίσχυση στον πρωτογενή τομέα εκτροφής αιγοπροβάτων:

α) Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε 4 ευρώ ανά ενήλικο ζώο.

β) Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση περιορίζεται σε 2.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ενίσχυση έως 500 ζώων ανά επιχείρηση.

γ) Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο αυτού του μέτρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του μέτρου.

δ) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα διενεργήσει διασταυρούμενο έλεγχο των αιτήσεων ενίσχυσης και θα προετοιμάσει τον κατάλογο των τελικών δικαιούχων.

https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: