Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

Από τις 19 Οκτωβρίου η αποστακτική περίοδος

Από τις 19 Οκτωβρίου ξεκινά στο Νομό Ιωαννίνων η αποστακτική περίοδος σύμφωνα με ανακοίνωση του Τελωνείου η οποία θα ολοκληρωθεί στις 18 Δεκεμβρίου.

Το Τελωνείο διευκρινίζει ότι η εξυπηρέτηση θα γίνει μόνο μετά από ραντεβού στα τηλέφωνα 2651368900-911.

Οι άδειες θα εκδίδονται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:00.

Διευκρινίζεται ότι στις 31/10 /20 και 30/11/20, τελευταίες ημέρες του μήνα, οι άδειες θα εκδίδονται έως τις 10 το πρωί, λόγω συναλλαγής του Ταμείου του Τελωνείου με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Λόγω της συγκυρίας και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του Κορωναιού CONID-19  (και ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο), σας γνωρίζουμε ότι η Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από τους μικρούς Αποσταγματοποιούς (διήμερους) για την βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του παραγόμενου από αυτούς προϊόντος (τσίπουρο / τσικουδιά) υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά  και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, είναι υποχρεωτική χωρίς ουδεμία εξαίρεση, η ηλεκτρονική υποβολή, μεταξύ άλλων, των υποστηρικτικών δικαιολογητικών εγγράφων της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  (ΔΕΦΚ) που υποβάλλεται για τη βεβαίωση και είσπραξη του ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καθώς και η τήρηση σε αρχείο των εν λόγω εγγράφων.

https://www.epiruspost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: